Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Tar du med hela dig själv till jobbet?”

Krönikor
Publicerad: 2022-04-29 11:48

KRÖNIKA – av Ida Kjos, chefsjurist och initiativtagare till #medvilkenrätt, aktiv för jämställdhet via sociala medier samt poddare.

Många av oss lämnar delar av vår person hemma – långt bort från kontoret. Vi stoppar undan det som är lite avvikande och inte ryms inom mallen över hur vi ska vara, se ut och uppträda. Kanske särskilt inom yrken med höga krav på proffessionalitet.

En chef lät mig i unga år veta att ”det vore bra om du inte skrattade eller log för mycket på klientmötet, det kan ge fel signaler”. Så jag log mindre, skrattade tystare och lät forma ryggen rak. Stramare. Mer så som en jurist förväntas uppträda och ”bör” vara. Med tiden växte ett skav i att sakta men säkert se mallen bli hemma och det utanför ett avlägset minne av det som en gång var. Den jag en gång var.

Det fanns en tid när jag klämde in mig själv i den trånga och förminskande boxen av att vara lagom. Lagom klädd, lagom glad och lagom avslappnad. Tog lagom plats och ansträngde mig för att göra det som förväntades av mig. Med halvdant resultat. Någonstans längst vägen sipprade tron på min egen förmåga och unikhet ut. Kanske var de delar av min person, som jag länge sett som mina styrkor – i själva verket mina svagheter? De egenskaper som behövde tonas ned och stoppas undan?

Tack och lov visste magkänslan bättre och jag tog min kompetens annorstädes. För många år sedan tog jag därför ett aktivt beslut. Att tillåta mig att ta med hela min person till arbetsplatsen och in i yrkesrollen. Att lita på att de delar av mig som var ”avvikande” var det som de facto differentierade mig och tjänade mig och de i min omgivning bäst. För egen del gjorde det en väsentlig skillnad för prestationen, självförtroendet och tryggheten som jurist. Det lämnade energi åt kreativitet och mod, men också till ett uppriktigt ledarskap.

Idag arbetar jag som chefsjurist på det finansiella techbolaget Brocc. Vår filosofi bygger på att identifiera våra styrkor inom teamen, och sedan vidareutveckla dessa. Inte höja varje individs lägstanivån, utan istället höja respektive individs högsta nivå. Där ambitionen är att tillvarata allas styrkor och just främja olika egenheter.

I en tid när vi byter arbetsplatser som aldrig förr, och arbetsgivarens marknad har blivit arbetstagarens att härska över, är det viktigt att från både byråer och bolagens sida tillåta och uppmuntra en atmosfär där alla tillåts vara som de är. Där ingen behöver lämna delar av sig själv i hallen hemma, i rädsla för att inte ”passa in”, utsättas för påhopp, diskriminering eller gliringar som beror på att man inte följer normen.

Det är min fulla övertygelse att magin skapas när vi alla tillåter oss att kliva utanför bilden av hur vi ”borde” vara. När vi vågar lita på att våra styrkor inte behöver kontrolleras eller ”hanteras” – utan istället vidareutvecklas och förfinas. Då skapar vi även en trygg miljö som driver resultat och främjar innovation. Gör dig därför en tjänst imorgon. Ta med hela dig själv till jobbet och lämna inget hemma.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: