Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Prostitution står i vägen för ett jämställt samhälle”

Krönikor
Publicerad: 2021-03-04 11:15

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater

Vissa frågor känns så självklara att det kan vara svårt att föreställa sig att det finns andra uppfattningar om vad som är rätt och fel. Det är just när en sådan känsla infinner sig som eftertänksamhet och ödmjukhet är viktig för såväl debattens klimat som respekten för enskilda individer, speciellt de som direkt påverkas av den debatterade frågan.

Min personliga uppfattning är att det ska vara brottsligt att köpa sexuella tjänster i Sverige. För mig handlar det om vilken värdegrund vi i Sverige ska ha och grundläggande mänskliga rättigheter för personen som säljer sex. På andra sidan finns mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp, human trafficking av såväl vuxna som barn och en mångmiljardindustri där grovt kriminella tjänar pengar på människor i utsatthet.

Diskussioner med personer som står mig nära och olika inlägg i den offentliga debatten har utmanat mig. Först har jag fått stanna upp och tänka på det där med ödmjukhet och eftertänksamhet. Sedan har jag vässat mina argument mot att prostitution rör sig om en affärsuppgörelse mellan två vuxna människor, prostituerade har det bättre i Tyskland där prostitution och bordeller är lagligt, att en legalisering av prostitutionen i Sverige skulle leda till mindre övergrepp och att den då skulle kunna ske på den prostituerades villkor eller att prostitution är världens äldsta yrke och därför kan fortsätta vara ett arbete.

En del personer menar att det finns en skillnad mellan ”frivillig” och påtvingad prostitution. Det skulle i och för sig i teorin kunna finnas ett samtycke vid sexköp men man måste alltid se till parternas strukturella positioner. Kvinnor är enligt könsmaktsordningen underordnade män i samhället och sexköp handlar inte om kvinnornas utan männens sexualitet. Argumenten för frivillighet är redan på grund av detta svaga. Det finns lika många anledningar till att hamna i prostitution som det finns personer i prostitution och människohandel. Men vanliga skäl är fattigdom, psykisk ohälsa, tidigare sexuella övergrepp, försök att läka sår och dämpa ångest samt hemlöshet och utanförskap.

Att sälja sex är oftast den absolut sista utvägen och det är helt klart att en köpare av sexuella tjänster aldrig kan avgöra om den prostituerade säljer sin kropp ”frivilligt” eller på grund av någon form av yttre eller inre tvång. Det som syns på ytan döljer ofta en helt annan insida. Detta är något som blir väldigt tydligt för mig som advokat när jag möter dessa utsatta kvinnor. Även om det i teorin skulle finnas någon individ som av helt fri vilja (utan yttre eller inre tvång) säljer sin kropp så går det alltså inte att avgöra vem av alla prostituerade som är denna individ. Det är mot bakgrund av detta vi behöver angripa den här frågan. Sexköp innebär inte alltid våld på individuell nivå, men de strukturer som upprätthålls genom prostitution normaliserar till slut övergrepp. Detta är inte något unikt för Sverige utan gäller givetvis över hela världen och för alla människor i prostitution.

Den svenska lagstiftningen ställer sig på den prostituerades sida – alltså offrets sida – och flyttar fokus till köparen. Detta genom att kriminalisera sexköp medan det inte är brottsligt att sälja sex. Sverige blev det första landet i världen där det var olagligt att köpa sex trots att det är lagligt att sälja. Därmed etablerades den ”svenska modellen” som en rad länder har valt att implementera.

Nästan samtidigt som Sverige införde sexköpslagen valde Tyskland att legalisera prostitution och koppleri (bordeller). Enligt Folkhälsomyndigheten har 8 till 13 procent av alla svenska män någon gång köpt sex, vilket i sig är anmärkningsvärt. I Tyskland ser statistiken annorlunda ut. Där är motsvarande siffra 25 procent. Prostitutionen omsätter ca 1,4 miljarder Euro årligen och enligt de prostituerades egen organisation i Tyskland (Hydra) sålde 2009 omkring 400 000 människor sex i Tyskland varje dag. Cirka tre fjärdedelar av dessa personer kommer från Bulgarien, Rumänien, Polen eller Ukraina. Det är i princip uteslutande män som köper sex. Uppskattningsvis handlar det om minst 1,2 miljoner män som varje dag köper sex i Tyskland. Detta innebär att de prostituerade i snitt behöver sälja sin kropp till tre män per dag.

Tyskland har genom sin legalisering av prostitution blivit ”Europas bordell” dit sexturister vallfärdar. I maj 2018 gjorde P1:s Kaliber ett reportage i de svenska männens fotspår när de besökte Tyskland som sexturister. På en bordell pratar de med VD:n. Han var tydlig med att han inte vill att hans egen dotter skulle sälja sex. Hans uppfattning var att de flesta som prostituerar sig gör det på grund av fattigdom. Kaliber möttes under sin resa av följande ord från en före detta prostituerad: ”There is always something behind, because a healthy girl will not sell herself. Is not matter if it´s trafficking or not, no one would like to sell their body. No human should be sold, everyone have rights. There is always something behind”.

Så är den tyska modellen en framgångssaga sett ur de prostituerades perspektiv? Har de prostituerades villkor förbättrats i praktiken för att de omfattas av sjukförsäkringar och kollektivavtal? Svaret är självklart nej! Sexuellt våld, övergrepp mot prostituerade, psykisk och fysiks ohälsa samt human trafficking finns kvar trots legaliseringen. Som ett exempel kan nämnas att totalt 70 prostituerade kvinnor mördats i Tyskland sedan 2002. Sedan 1999 när den svenska sexbrottslagen infördes har inte en enda prostituerad kvinna mördats av en sexköpare eller hallick. Däremot ser man tydligt hur attityder förändras genom legalisering, vilket leder till att fler män väljer att köpa sex. År 2020 öppnade Tyskland upp för lagstiftning mot sexköp, vilket inte är förvånande. I den tyska förbundsdagen finns numera en parlamentarisk majoritet för att förbjuda koppleri och köp av sexuella tjänster, enligt den svenska modellen.

Det svenska förbudet mot att köpa sexuella tjänster har utvärderats bland annat i SOU 2010:49. Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Polisen menar att lagen haft en avskräckande effekt på män som vill köpa sex och att det är en myt att kriminaliseringen av sexköp skulle göra prostitution farligare. Däremot är lagstiftningen ett effektivt verktyg för att hålla trafficking borta från Sverige.

För mig handlar den här frågan om grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheten att nå jämställdhet. Prostitution står i vägen för ett jämställt samhälle och är omöjligt att förena med mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet. Sveriges kriminalisering av sexköp förhindra organiserad brottslighet och människohandel.

Det finns många politiker, myndigheter, organisationer, jurister och andra enskilda personer som envist och med stort engagemang kämpar för några av de mest utsatta i vårt samhälle – de som fallit offer för prostitution. Jag ställer mig tydligt vid deras sidan och fortsätter kampen mot prostitution tillsammans med dom.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: