Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Härskartekniker är relationsdestruktiva markörer”

Krönikor
Publicerad: 2020-12-03 11:38

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater.

Härskartekniker är uppenbart ett utbrett problem. I min senast krönika redogjorde jag för de härskartekniker som socialpsykologen Berit Ås myntat; osynliggörande, förlöjligande, innehållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam samt de senaste tilläggen objektifiering samt våld och hot om våld. Härskartekniker kopplas ofta till maktstrukturer på arbetsplatsen och andra hierarkiska sociala rum. Men härskartekniker är tyvärr även ett vanligt inslag i destruktiva relationer.

När vi gick in i den här veckan lämnade vi Orange Week bakom oss. En vecka, och ett internationellt enande på initiativ av FN, för att uppmärksamma våld mot flickor och kvinnor. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. FN rapporterar nu om att den rådande pandemin inneburit att våld i hemmet riktat mot kvinnor har ökat med 30 %. Socialstyrelsen har gjort en uppskattning att minst 75 000 kvinnor utsätts för någon form av partnervåld varje år. Forskning från BRÅ visar att mellan åren 2008-2013 har ca 13 kvinnor om året dödats i Sverige av en före detta eller nuvarande partner. 2018 var den siffran 22 stycken. Mäns våld mot kvinnor definieras av WHO som ett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Det är lätt att ifrågasätta om ett initiativ som Orange Week verkligen har betydelse. Att ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor i text, bild och genom handling faktiskt minskar våldet. Men för att kunna förhindra ett problem är det viktigt att ha kunskap om problemet.

Härskartekniker kan ofta vara både en del av upptrappningen till och själva våldet som kvinnor i nära relationer utsätts för. Att lära sig identifiera härskartekniker och se varningssignaler kan hjälpa till på vägen ur en destruktiv relation. Åtminstone kan det göra att man vågar berätta för en vän som i sin tur kan få möjlighet att hjälpa till.

Hånar eller skrattar din partner åt dig när du försöker samtala om allvarliga saker är du utsatt för förlöjligande. Tycker din partner att du borde ta för dig mer bland era vänner, men får du höra att du tar för mycket plats när du gör det. Menar din partner att du gör fel oavsett vad du gör är du utsatt för dubbelbestraffning. Tvingas du be om ursäkt när ni bråkat trots att det är din partner som betett sig illa försöker hen få dig att känna skuld och skam. Om din partner kommenterar ditt utseende eller dina val av kläder för att kontrollera ditt utseende är du utsatt för objektifiering. Bemöts dina känslor och försök att diskutera en fråga med tystnad kan din partner försöka göra dig osynlig. Ett osynliggörande som i förlängningen kan leda till att du känner dig oviktig och värdelös.

Alla dessa härskartekniker är både ensamma eller tillsammans oacceptabla destruktiva markörer i en relation. En relation som är skadlig. De riskerar också att bidra till att rädsla och otrygghet uppstår i relationen. Kanske uttrycker din partner hot om vad hen skulle kunna göra mot andra, eller mot dig. Även hot som inte är direkt riktade till dig vittnar om vad din partner är kapabel till och utgör hot om våld. I värsta fall är din partner direkt fysisk mot dig. Det är utövande av våld som aldrig är acceptabelt.

Det är en mänsklig rättighet att ha möjlighet att lämna en relation och leva ett liv fritt från destruktiva relationer. Att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor genom spridning av den orangea färgen under en av årets veckor är bra. Att fortsätta sprida kunskap om hur våld i nära relationer tar sig uttryck resten av året är än bättre. Det kan rädda kvinnor ur destruktiva relationer och i vissa fall från en vardag fylld av våld.

Vi går mot jul, en högtid som redan innan pandemins utbrott innebar en ökning av våld i hemmet. Jag vill skicka en uppmaning till dig som läser att vara uppmärksam på människor i din närhet. Hör av dig en extra gång till dina vänner. Hör du ljud från grannar kan en knackning räcka. Det bästa som kan hända är att du stör i knäckkokningen och får önska en god jul. Det värsta som kan hända, men också det viktigaste, är att du hjälper en medmänniska. Ta ditt ansvar, och ta hand om varandra.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: