Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Ha tålamod och behåll lugnet”

Krönikor
Publicerad: 2020-09-10 11:11

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater.

Den senaste tiden har varit märklig för de flesta av oss. Coronakrisen utmärker sig med nästan total osäkerhet om vilka förutsättningar som gäller och vilka som kommer att gälla framöver. Många har omfattats av varsel och uppsägningar. Ännu fler har fått känna oro för sin framtid och hur länge man har kvar sitt arbete. Korttidsarbete och hemarbete har varit svårare för vissa än för andra. Totalt varslades cirka 69 000 under mars och april 2020. Nu vet vi att fler än varannan av de som varslades har blivit uppsagda.

Enligt Arbetsförmedlingen indikerar detta att uppsägningarna kommer snabbare än under finanskrisen 2009. En större andel av de som varslas nu blir dessutom arbetslösa. Även juristbranschen har nåtts av oron och advokatbyråer har behövt säga upp medarbetare. Jag har själv i min roll som ledare på en advokatbyrå ställts inför dessa mycket svåra och för vår bransch ovanliga frågor under våren 2020. Under samma period inträffade andra externa faktorer som jag inte kunde kontrollera och som påverkade min egen yrkessituation. Detta innebar förändringar som jag inte själv valde.

Förändringar kan betyda utveckling, men förändringar kan också vara hot som gör att vi hamnar i en livskris där vi riskerar att tappa fotfästet. Det kan vara extra svårt om vi inte valt förändringen själva och när vi utsätts för en situation som vi inte kan styra. En uppsägning på grund av arbetsbrist eller en situation där en anställd ”köps ut” från sin tjänst är två typiska situationer när vi riskerar att hamna i kris. En konsekvens av att befinna sig i en kris är att vi upplever att vi inte längre har kontroll – vi kastas utanför våra vanliga livsramar. Vårt yrke som jurist eller advokat, där mycket handlar om att prestera på mycket hög nivå och där kontrollbehovet är stort, förstärker den problematik som en kris kan innebära. Vi är vana att agera professionellt i vår roll som ombud för våra klienter men i en krissituation som denna handlar det om oss själva, och sårbarheten blir uppenbar och påtaglig i vår vardag.

Vid en kris riskerar vi att snabbt gå från självförverkligande till basala behov av säkerhet och trygghet. Att känna sig bortvald eller inte längre duga till påverkar såväl vår självkänsla som vårt självförtroende. Fallet riskerar att bli extra stort för högpresterande personer med en hög grad av självförverkligande. Det är därför viktigt att i juristbranschen veta hur vi hanterar människor i kris och vad som händer med oss själva när krisen slår till.

Johan Cullberg, professor i psykiatri, använder sig av en kriskurva och den är inte på något sätt spikrak. Ofta kastas man fram och tillbaka på kurvan och det är en känslomässig resa som man måste ta sig igenom. I efterhand kan livskrisen vara positiv. Den leder ofta till utveckling och djupare självinsikt. Inte sällan möts vi av nya möjligheter som man annars inte hade stött på. Detta ser vi dock inte när vi är mitt i krisen. Först kommer vi i en chockfas när vi stänger av våra känslor och allt känns overkligt. I det här skedet är det viktigt för arbetsgivaren att följa upp personen som berörs och alltid erbjuda hjälp. Därefter kommer vi i reaktionsfasen. Vi börjar förstå vad som hänt och då kommer känslorna. Det kan uppfattas som en berg- och dalbana med många djupa hål vi ska ta oss upp ifrån. Sedan börjar vi se ljuset i tunneln och har då nått bearbetningsfasen. Energin kommer tillbaka och vi reflekterar över vad som är viktigt i livet. Slutligen når vi nyorienteringsfasen och det är då krisen kan bli en positiv drivkraft och vi bestämmer oss för att gå vidare. Nya möjlighet visar sig.

Det gäller att ha tålamod i en krissituation och behålla lugnet. Vi behöver vara medvetna om vilka faser som vi måste ta oss igenom – ibland tar det lång tid och ibland går det lite fortare. När det känns som mörkas får vi påminna oss om att det ljusnar längre fram. Livskrisen leder oftast till utveckling på lite längre sikt och dörrar som stängs innebär att nya öppnas. Ibland är vi helt övertygade om hur vår yrkeskarriär ska se ut och ser inte andra möjligheter. När krisen slår till och vi börjar fundera på vad som är viktigt i livet kan också den fortsatta yrkesbanan förändras.

Om vi stannar upp och utnyttjar det vacuum som ofta uppstår i krisen kan något helt nytt komma till oss. Finns det någon större mening med vår roll som jurist och advokat? I princip alla personer som jag fick skiljas ifrån i min ledande roll på advokatbyrå har fått nya jobb, trots de lite svårare tiderna på arbetsmarknaden. Nya möjligheter har öppnat upp sig och nya steg har kunnat tas i karriären. Själv fick jag ett kall som jag vågade anta och som fick mig att välja en delvis ny inriktning som advokat. 2020 års erfarenheter har gjort mig klokare och mentalt starkare än någonsin!

Krönikan är en del av Dagens Juridiks satsning, tillsammans med Legally Lady, där advokat Ulrika Rogland, juristen Dana Pourkomeylian, advokat Camilla Wikland samt juristerna bakom #medvilkenrätt Emma Fagervall, Ida Kjos och Caroline Snellman turas om att skriva kolumner en gång i veckan.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons

Annons
Annons