Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: “Gratulera mig inte på kvinnodagen”

Krönikor
Publicerad: 2021-03-08 09:40

KRÖNIKA – av Emma Fagervall, compliance officer och initiativtagare till #medvilkenrätt, aktiv för miljö- och hållbarhetsfrågor via Supermiljöbloggen och Ida Kjos, chefsjurist och initiativtagare till #medvilkenrätt och styrelseledamot i Antidoping Sverige AB.

Idag är det internationella kvinnodagen. Kvinnodagen handlar om att erkänna kvinnors kamp för lika rättigheter och den ojämställdhet som råder i samhället. Det är en dag att vara tacksam över allt outtröttligt arbete kvinnor genom historien före oss drivit, men samtidigt en dag att alltjämt uppröras över hur långt vi har kvar. Låt oss en dag som denna rikta ljus på hur ägandet och representationen ser ut i samhället, liksom i delar av vår egna bransch. Ägandet är synonymt med makt och möjligheten till att förändra samhället. 

Majoriteten av studenterna som tar examen från juristprogrammen är kvinnor. Så har det sett ut många år tillbaka i tiden och andelen kvinnliga advokater har ökat som en följd av detta. Trots det är det övervägande män som är delägare på de stora advokatbyråerna. Vi kan alla skriva under på att detta inte beror på att det inte finns tillräckligt ”duktiga eller driftiga” kvinnor i vår bransch. Problematiken ligger på annat håll. 

Tittar vi på en bredare bild av representation i samhället så visar SCB:s senaste statistik på området att det på positionerna ”Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.” fanns 21 900 män och 4 300 kvinnor. Inte heller där råder det brist på kompetenta eller erfarna kvinnor. Kvinnor behövs i de rum där makten fördelas. På höga chefspositioner, som företagsledare och i våra bolagsstyrelser.

Av Ownershifts senaste rapport framgår att av marken vi står på äger männen 11 miljoner fler fotbollsplaner än oss kvinnor. Ser vi till ägandet i sin helhet äger män mer än dubbelt så mycket av Sverige än kvinnor. Vi har en verklighet där ägandet och därmed makten i majoritet tillhör män.

Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten i början av året visar unga män minst intresse av att bidra till jämställdhet. Samma rapport slog fast att andelen män och kvinnor på ledande positioner inte säger allt om villkoren av att befinna sig på en ledande post. Det är både svårare för kvinnor än män att bli chefer liksom att nå ledande politiska positioner enligt myndigheten. Myndighetens statistik menar på att män dominerar kraftigt på de högsta, mest prestigefulla och ledande positionerna – ett maktmönster som står sig.

Utvecklingen för ett jämställt samhälle går alldeles för långsamt – i nuvarande utvecklingstakt kommer världen vara jämställd i lagar och regleringar först år 2073. Vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda med detta. Ett jämställt samhälle är uppenbarligen heller inget som yngre generationer automatiskt kommer föra med sig.

Kvinnor har, trots avsevärt mycket mindre makt i samhället och därmed betydligt mindre möjlighet att faktiskt påverka – ändå drivit och skapat samhällsförändring genomgående i historien. Som några exempel kan nämnas rösträtt, fri abort, rätt till preventivmedel, rätt att arbeta med vad vi vill, betald föräldraledighet, rätten till våra kroppar, kampen för lika lön, utmanande av könsnormer, samtyckeslag och en förändring av hela samhällsdebatten genom #metoo.

Idag liksom alla dagar måste vi komma ihåg detta: i Sverige lever vi år 2021, med en feministisk regering, i ett av världens mest jämställda länder men fortfarande – i ett icke jämställt samhälle. 

De med makt att förändra strukturen vi lever i måste ta det ansvaret – aktivt. Av statistiken ovan framgår att det i majoritet är män som sitter på den makten. Så, istället för att önska kvinnorna i din närhet “grattis på kvinnodagen”, ta in alla siffrorna ovan och fundera på hur du kan förändra dessa siffror. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket. 

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: