Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Bedömning av barnets bästa sker godtyckligt”

Krönikor
Publicerad: 2020-09-03 13:56
Foto: Drago Prvulovic

KRÖNIKA – av Ulrika Rogland, tidigare domare och åklagare som nu arbetar som advokat och målsägarbiträde med fokus på brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott och hedersvåld.

För någon vecka sedan kunde vi läsa att det är vanligt att domstolarna inte gör riskbedömningar i vårdnadsmål. I en granskning som Ekot gjort hade saknades dokumenterad riskbedömning i 133 av 144 granskade fall

Enligt Föräldrabalken 6 kap 2a§ ska domstolen vid bedömningen av vad som är bäst för barnet särskilt fästa avseende bland annat vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Att bedöma vad som är bäst för barnet är en mycket svår bedömning och det sker ofta på ett sätt som jag menar är väldigt godtyckligt. Få mål är så svåra att förutse utgången i som mål om vårdnad boende och umgänge. Parterna är helt utlämnade till vilken domare det blir och just den domarens engagemang och intresse för denna typ av mål.

När jag jobbade som domare – vilket är många år sen nu – fick jag många gånger höra att domare inte tyckte om denna typ av mål. Måltypen stod inte högt i rang. Och det hände alltför ofta att en domares personliga erfarenheter av bland annat vårdnadstvister påverkade målets utgång. Det är som sagt många år sen men även under min tid som åklagare och även efter det, har jag fått höra att man inte ska ta uppgifter om våld och sexuella övergrepp på allvar när det pågår en vårdnadstvist. Det är givetvis helt felaktigt. Visst händer det att personer falskeligen utpekar annan för brott men detta är inte vanligt. Tvärtom är det så att när det förekommit våld eller övergrepp i en familj så kommer detta förr eller senare leda till separation och en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Att domare inte alltid och alltför sällan inte tar uppgifter om våld på allvar märks särskilt när rätten pressar parterna att diskutera överenskommelser trots att den ena parten, oftast kvinnan, berättat om att hon och/eller barnen utsatts för våld.

Förundersökningar tar i dag alldeles för lång tid, inte sällan mer än ett år. Det gör att det blir svårt att bevisa brott eftersom en skyndsam handläggning är avgörande för att kunna styrka brott. Detta gör att det sällan finns en fällande dom eller ens åtal när vårdnadstvisten pågår och om förundersökningen avslutats är det ofta med ett beslut att brott inte kunde styrkas. Det innebär inte att domstolen kan låta bli att göra en riskbedömning i vårdnadsmål tvärtom är det ännu viktigare att domstolen gör en riskbedömning. I nyhetsinslaget om att domstolarna inte gör dokumenterade riskbedömningar hade en lagman uttalat sig och sagt att domstolen tar hänsyn till risker utan att dokumentera det. Jag delar inte den uppfattningen utan tyvärr är jag övertygad om att fördomen att man inte ska ta påstående om våld och övergrepp på så stort allvar när det är en pågående vårdnadstvist fortfarande lever kvar. Hur kan man annars förklara att barn ofta ”döms till” att träffa en förälder där den andra föräldern berättat att hen utsatts för våld eller där barn berättat om våld eller till och men när föräldern är dömd för våld i familjen.

Och om en riskbedömning gjorts snälla dokumentera då den.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: