Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Gäller försäkringarna på arbetsplatsen även i hemmet?”

Krönikor
Publicerad: 2020-11-27 11:46

KRÖNIKA – av advokaterna Sten Bauer & Margarita Kozlov vid Baker McKenzie Advokatbyrå

Precis när verksamheter började välkomna sina medarbetare tillbaka till arbetsplatser efter en lång period av hemarbete, tvingades Folkhälsomyndigheten att besluta om skärpta allmänna råd. Coronafaran är inte över. Anställda ska fortsätta att arbeta hemifrån.

Coronapandemin och distansarbete har ställt nya krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete och väckt frågor om det försäkringsskydd som gäller vid olyckor. Vem täcker skadan om den anställde råkar ut för en olycka på ett promenadmöte, snubblar på sladden till datorskärmen på hemmakontoret eller spiller kaffet över tangentbordet?

Vi har sammanställt två viktiga områden som parterna bör tänka på när det gäller försäkringsskydd vid distansarbete:

Arbetsskadeförsäkringen TFA, som vanligtvis tecknas kollektivt men som är tillgänglig även för icke-kollektivavtalsbundna arbetsgivare, ersätter kostnaderna om den anställde drabbas av en arbetsolycka eller arbetsskada – till exempel om den anställde halkar eller ramlar under arbetstid eller på väg till arbetet eller drabbas av en yrkessjukdom.

Exempel på vad som kan ersättas av TFA inkluderar bland annat kostnader för förstörda kläder, glasögon eller kostnader för besök hos läkare eller sjukgymnast. Blir den anställde sjukskriven i samband med olyckan, ersätts gapet mellan sjukpenningen och den anställdes ordinarie inkomst.

Typiskt sätt gäller TFA om en skada inträffar på arbetsplatsen under ordinarie arbetstid – exempelvis om den anställde råkar ut för en skada vid datorn på kontoret, på ett kundmöte eller i personalutrymmen – även när den anställde tar paus.

Försäkringsskyddet i TFA är dock inte heltäckande vid distansarbete. För att en arbetsolycka som har drabbad en anställd i hemmet ska täckas av TFA krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som den anställde utför. Den anställde ska alltså ha skadat sig i samband med utförande av sina arbetsuppgifter, till exempel när den anställde sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl. Enligt AFA Försäkring gäller försäkringen inte om den anställde tar paus och går på toaletten eller hämtar kaffe.

Sambandet mellan olyckan och arbetet är självfallet svårare att bevisa om olyckan inträffar hemma. Det finns gränsdragningsproblematik men också bevissvårigheter. Vem säger att den anställde inte snubblade på sladden mitt i ett konferenssamtal?

Försäkringsärenden omprövas hos AFA Försäkrings omprövningsavdelning och få förfaranden inleds i allmän domstol. Ett rättsfall från 2017 (mål nr 4416-16) rörde sig om en anställd, som arbetade huvudsakligen hemifrån och som ramlade i trappan på väg till sitt kontor på övervåningen och fick en hjärnblödning. Den anställdes fru påstod att den anställde hade arbetsdokument i handen när han hittades på golvet. Kammarrätten i Göteborg ansåg dock att en olyckshändelse som inträffar på arbetsplatsen i hemmet inte kan presumeras vara föranledd av arbetet. Den anställde nekades livränta.

Några försäkringsgivare erbjuder kompletterande försäkringslösningar till TFA med utökat skydd i samband med distans- och hemarbete. Arbetsgivare som vill värna om sina anställda och se till att den anställde inte ramlar mellan systemen kan överväga att komplettera försäkringsskyddet.

En del arbetsgivare har haft frågor om försäkringsskydd för arbetsgivarens egendom när den anställde jobbar på hemmaplan. Vad gäller vid stöld, förlust eller skada på exempelvis datorn. Hemförsäkring omfattar ibland – men inte alltid – egendom som försäkringstagaren inte äger men har i sin besittning. Några hemförsäkringsvillkor innehåller även undantag för skador som uppkommer i eller till följd av näringsverksamhet. Arbetsgivarens dator, mobiltelefon och annan egendom täcks således inte alltid av den anställdes hemförsäkring även om exempel på motsatsen finns.

En egendomsförsäkring innehåller ibland aktsamhetskrav avseende bolagets egendom och dess användning när den anställde arbetar hemifrån, vilket såväl arbetsgivare och som den anställde ska känna till. Rätten till ersättning kan sättas ner eller falla bort om den anställde har varit vårdslös genom att till exempel lämna jobbdatorn i bilen. Arbetsgivare som tillhandahåller utrustning för hemarbete bör säkerställa att företagets försäkring gäller utanför arbetsplatsen – oavsett var eller hur den anställde förvarar den – och påminna den anställde om vad som gäller.

Ett effektivt och välfungerande distansarbete ställer krav på arbetsgivare att förklara vilka rutiner och vilken nivå på aktsamhet som gäller. Lika viktigt är det att se till att företagets försäkringar ger rätt skydd och att de anställda vet hur arbetsgivarens utrustning ska hanteras – aktsamt och såsom egen!


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se