Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Förälder och jurist – en omöjlighet eller självklarhet?”

Krönikor
Publicerad: 2019-11-14 11:26

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, vice vd på Front Advokater.

Det finns många saker som advokatbyråer idag måste kunna erbjuda sina medarbetare och förväntningarna har helt naturligt förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Dagens yngre medarbetare ställer helt andra krav på sina arbetsgivare. Det är inte bara de allmänna anställningsvillkoren som måste vara attraktiva, det måste även finnas utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsplatsen ska vara värdestyrd, ha ett bra arbetsklimat och ledarskapet ska vara gott. Många vill arbeta på en jämställd arbetsplats som präglas av mångfald och ett aktivt samhällsansvar. Allt detta får större och större betydelse i advokatbyråernas konkurrens om unga duktiga jurister och paralegals.  

För såväl manliga som kvinnliga jurister och paralegals är det idag viktigt att en potentiell arbetsgivare möjliggör för föräldraledighet som fungerar i praktiken, men också för ett fungerande arbetsliv när man har barn.  

Varför fastnar vi så lätt i att det är kvinnor som inte kommer vidare i karriären på grund av föräldraledighet eller familjeliv med barn? Oftast är det i och för sig kvinnan som är hemma den första tiden, men det är en kort tid i relation till flera år av lämnande och hämtande på förskola och skola, olika aktiviteter, läxläsning och sjukdomar. Varför gäller inte den här frågan naturligt och fullt ut lika mycket både för män och kvinnor?  

Trots stora framsteg inom jämställdhet och föräldraskap går det inte att förneka att det fortfarande finns normer att kvinnan ska lägga mer tid på familjen medan mannen gör karriär. Normer som dessa har ett starkare fäste i en konservativ bransch som advokatbranschen. Dessutom står delägarskapet fortsatt i fokus på de flesta advokatbyråerna och vägen dit innebär att advokaten måste hålla fart, dra in kunder och bygga upp en egen verksamhet. Konkurrensen kan dessutom vara stor mellan advokater för att nå ett delägarskap. Detta gäller som utgångspunkt på alla traditionella advokatbyråer, oavsett om de är små eller riktigt stora.   

Det finns givetvis både män och kvinnor som kan tänka sig en karriär på det här sättet. Men många vill kunna välja hur en föräldraledighet ska genomföras utan att valet – oavsett hur det ser ut – kommer att påverka utvecklingen på arbetsplatsen. Flera av mina kollegor har valt att vara föräldralediga under längre perioder utan att varken jobba eller hålla tät kontakt med kunder. Deras val har inte påverkat hur de utvecklats på advokatbyrån, de har idag både ledarroller och återkommande kunder.  

Möjligheten att göra val är nog det viktigaste i frågan. Välja att vara föräldraledig. Välja att delvis arbeta under ledigheten. Välja vilken kontakt man vill ha med både advokatbyrån och kunder under ledigheten. Inget val är fel, även om det från arbetsgivarens sida går att uppmuntra föräldrarna att dela på ledigheten genom att fylla upp lönen under hälften av föräldraledigheten. Den som är föräldraledig får givetvis inte halka efter i lön. Med tanke på den diskrimineringslagstiftning vi har i Sverige borde det vara självklart för alla advokatbyråer att den som är eller har varit föräldraledig får samma löneökning som hen hade haft om hen hade jobbat. Det måste vara naturligt att hålla kontakten med medarbetaren under ledigheten och på olika sätt få hen att känna sig inkluderad även om hen inte är på arbetsplatsen. 

Efter föräldraledigheten är det vidare viktigt att det finns arbetsuppgifter och en tydlig plan. Medarbetare med barn måste kunna göra aktiva val som inte påverkar möjligheten att utvecklas på kort eller lång sikt. Advokatbyrån måste vara lyhörd mot individen och vara beredd att anpassa arbetssätten. Om vi vill behålla medarbetare krävs det flexibilitet med arbetstiderna och var arbetet genomförs. Detta innebär inte att medarbetarna arbetar mindre eller är mindre lönsamma, utan ofta precis tvärt om. Utmaningen är snarare att hitta en balans mellan arbetet och fritiden.  

Både under föräldraledigheten och när man har barn krävs det ödmjukhet inför att det inte alltid blir som man tänkt eller planerat. Det är därför viktigt att hela tiden vara beredd att göra förändringar i den plan medarbetaren och advokatbyrån bestämt tillsammans. 

Det är inte omöjligt att kombinera karriären på en advokatbyrå med att vara förälder. Tvärtom krävs det relativt små förändringar från arbetsgivarens sida för att möta behoven hos medarbetarna. Om man är beredd att lämna gamla normer och strukturer bakom sig.    

Krönikan är en del av Dagens Juridiks nya satsning, tillsammans med Legally Lady, där advokat Ulrika Rogland, tidigare JK Anna Skarhed, advokat Camilla Wikland samt juristerna bakom #medvilkenrätt Emma Fagervall, Ida Kjos och Caroline Snellman turas om att skriva kolumner en gång i veckan.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.