Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Avtalen du måste se över – innan bolaget faller offer för lågkonjunkturen”

Krönikor
Publicerad: 2022-10-12 11:33
Maria Bengtsson, Head of Legal, Allt om Juridik

KRÖNIKA – av Maria Bengtsson, Head of Legal på Allt om Juridik.

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur som väntas pågå några år framöver. Det innebär att tillväxten och köpkraften kommer att minska. Som följd kommer många bolag tvingas att säga upp personal och även ställas inför en rad andra utmaningar. 

Även om lågkonjunkturen snart är ett faktum som riskerar att slå hårt mot många företagare finns det åtgärder att vida för att stå bättre rustad inför sämre tider. 

Finns det verksamhetsområden som inte är vinstdrivande? Kanske det är läge nu att strukturera, effektivisera och fokusera på de områden där verksamheten är lönsam.

Har du koll på dina avtal – och är det kanske dags att byta ut någon av dina leverantörer? Eller så ska du kanske förnya dina befintliga avtal i syfte att säkerställa att villkoren är mer fördelaktiga. Viktigt är också att ha alla avtal skriftliga och undertecknade av samtliga parter. Muntliga avtal ska visserligen alltid hållas, men det kan i efterhand vara mycket svårt att styrka vad som sagts.

Upprätta budgetar och prognoser och se till att följa den finansiella utvecklingen i realtid. Ett bra sätt är att ta hjälp av redovisningskonsult och revisor. Även om det innebär en extra kostnad kan det visa sig att det ändå lönar sig i slutändan. Se också till att det finns en likviditetsbuffert.

Går det att skära ned kostnader någonstans? Vanligtvis finns det en del att hämta genom att noggrant gå igenom vad som verkligen behövs.

Hur ser det ut med anställda? Hur ser anställningsavtalen ut? Finns det förmåner som behöver ses över? Är företaget överbemannat eller underbemannat – då måste detta regleras i tid. Om det finns behov av att säga upp personal på grund av arbetsbrist är det bra att vara förberedd och att företagsledningen har tänkt igenom processen, vilka som berörs, hur man ska lösa detta osv. Tänk på att företag kan undanta tre personer när det gäller turordningsreglerna ”först in – sist ut” vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Var finns era leverantörer och var tillverkas varorna/produkterna? Om leverantörerna eller tillverkare befinner sig avlägset eller inom riskzoner är det dags att överväga och om det finns leverantörer geografiskt närmare verksamheten för att minska risken för försenade leveranser. Det kanske är dags att lämna utländska tillverkare och låta den inhemska tillverkningen öka.

Låt inte utveckling och innovation stanna av. Det är än mer viktigt nu för att kunna konkurrera framöver. Tekniken går framåt i en rasande fart och det är jätteviktigt att inte halka efter. Detta gäller särskilt tjänsteföretag.

Var miljömedveten, inrätta miljöpolicys, var seriös, transparent och uppriktig vad gäller detta. Även detta är ett sätt att stärka konkurrenskraften.

Sist men inte minst – Tappa inte modet!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: