Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Anpassning för att passa in för att passa upp? Tack, men nej”

Krönikor
Publicerad: 2021-09-02 11:46

KRÖNIKA – av Caroline Snellman, ägare och VD för LegalWorks Advisory, aktiv i bland annat Tjejzonen, Ownershift, Metoo-Uppropen och ICC.

Det finns många olika typer av kroppar i vårt solsystem. Allt från små meteorer till stora planeter. Vad som är en planet har historiskt inte varit självklart (annat än att himlakroppen åtminstone rört sig i en egen bana runt solen). Pluto, symptomatiskt döpt efter den antika mytologins dödsgud, blev som bekant avpolletterad planetkronan efter ett stormigt möte i det Internationella astronomförbundet 2006. Så blev nio planeter plötsligt åtta. Vilket påminner om G7 (informell klubb med världens sju största industriländer) som ett tag när Ryssland ingick (1997–2014) blev G8. Planetkartor likafullt maktcentra ritas om. Och ritas om.

En kan undra om Europeiska unionen, som deltar i G7-gruppens möten, bidar sin tid i avvaktan på att föräras ett G bland de största. Universum i sin fulländning visar sig emellertid genom att systemen av månar runt en del av de största planeterna uppför sig som små solsystem i miniatyr. Likvisst har EU i G20 (en grupp bestående av nitton större ekonomier samt Europeiska unionen) förärats sitt eget G.

Poängen är att vi själva har skapat mycket av sakernas ordning (våra populära strukturer) och att maktcentra alltid är föremål för omdefinition, förskjutning och parallella förflyttningar. Såsom i himmelen så ock på jorden. Gärna efter ny information. Nästa kandidat att hysa liv efter planeten mars är, kanske överraskande för oss människor, Jupitermånen Europa, men intet nytt för solen.

Att Biden utlovar hämnd efter attackerna mot flygplatsen i Kabul känns som att vi av historien inte har lärt oss just någonting. Tornen föll och av SOU 2017:16 (Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014) framgår att ”Statsbyggnad är knappast möjlig under pågående omfattande och utdragen intern väpnad konflikt.” No sh*t.

Att pendeln svänger och vi ser en backlash mot företagande som engagerar sig i samhällsfrågor (ref. bl.a. https://world.hey.com/jason/changes-at-basecamp-7f32afc5) är förfärande, men knappas sensationellt.

För likt IT, som lyfts från källarutrymmen till bolagens priolista (om inte tidigare så vid händelse av pandemi), likt rollen som personuppgiftsansvarig (tidigare förpassat till företagets utkant men numera DPO med egna dataskyddsteam givet draken GDPR), likväl kommer tidigare mandatlösa HR-funktioner att berikas utökad budget och uppdrag att möta de samhällsförändringar som tidigare sipprat in i bolagen och numera forsar in likt vattnet i Gävle. Bakåtsträvarnas böner om ”fokus på affärsverksamhet” till trots. HR går, med en hämtad tidigare liknelse, från att vara ett sävligt smakande påvärmt bryggkaffe stående på en kokplatta i kontorets pentry, till en väldoftande latte freshly made från din lokala barrista à 42 kr koppen och något en arbetare inte kan vara utan. Dagligen. Simsalabim, ett vänligt men bestämt nej tack till arbetsplatser med tempererat snut-kaffe som (numera) smakar surt.

Arbete är, likt planeter, svårdefinierat. Mig veterligen har endast Filosofiska rummet i P1 gjort ett vettigt försök i from av indelning i förvärvsarbete, ideellt arbete och hemarbete. Förvärvsarbetet behöver, till viss del, vara plågsamt, annars kan ekonomerna inte förklara varför bolaget behöver betala dig för att gå dit. Men det finns en gräns. Särskilt för den med mycket makt på talangmarknaden.

Ju mer massiv en stjärna är desto snabbare sker energiproduktionen. Det påverkar stjärnans livslängd.

Den nya maktens ansikten förutspår således kräftgång åt verksamheter som inte hänger med i HR-utvecklingen. Särskilt storbolag likt nationer med förlegade föreställningar om eld som maktmedel (USA) istället för krafter mer likt vatten (Kina). Takten vid Talibanernas övertagande och överraskningsmoment likt Gävles störtregn är troliga utfall när bollen väl är i rullning. Talanger likväl konsumenter som inte vill berika mossiga bolag kommer inte att vara få. Vi tror ock på den helige ande, som inte alls är trött i köttet vad gäller att bekämpa makthavares sexualbrott och varumärkesägare som sexuellt exploaterar människor. Det är en ny ordning nu, för alla Pluto-företag och Pluto-personer som inte har fattat att pendeln har svängt, och att svammel om kladd och tafs och sexköp inte längre håller.

Konkluderande från SOU rörande Afghanistaninsatsen, en helt unik operation vad gäller svenskt, internationellt engagemang.

Det som från början framstod och framställdes som en ”traditionell” fredsbevarande insats kom att utvecklas till den mest omfattande, komplexa och långvariga svenska insatsen hittills. Det gjordes få och sena ansatser att betrakta, beskriva och behandla den som sådan. Insatsen stämde inte med svensk traditionell krishantering som inte var flexibel nog att förse den med en adekvat ledningsstruktur.

Muscle up. Det nya näringslivets makthavare bygger inte för att passa in och passa upp.

Vi omdefinierar förvärvsarbete. Även om det ser ut att bli lika stormigt som astronomförbundets möte i Prag och surt som matsalskaffe.

Jag ses gärna över en cappuccino, för att diskutera saken närmare.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons