Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Catella lägger ned IPM – tar kostnad på över 100 miljoner

Finans
Publicerad: 2021-04-23 07:35
Christoffer Abramson

Catella avvecklar IPM, Informed Portfolio Management, och återlämnar allt kapital till investerarna.
Nedläggningen påverkar Catellas negativt i Q2 2021 med uppskattningsvis 102,5 miljoner kronor.

Catella uppger att den senaste tiden har investeringsmarknaden för systematiska makro-fonder varit mycket utmanande och IPM har haft svag avkastning och stora kapitalutflöden.

En majoritet väntas stödja beslutet

”Catella har därför, tillsammans med styrelsen i IPM, fattat det svåra beslutet att rekommendera att IPM skall avsluta sin investeringsverksamhet och återlämna allt kapital till sina investerare. En majoritet av IPM:s ägare förväntas stödja denna rekommendation vid en kommande extra bolagsstämma”, framgår det av ett pressmeddelande.

Samtliga investerare kommer att kunna lösa in sitt kapital de närmaste månaderna enligt varje fonds specifika likviditetsregler. 

Negativ påverkan på Catellas resultat

Nedläggningen av IPM kommer att påverka Catellas resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare negativt i Q2 2021 med uppskattningsvis 102,5 miljoner kronor, varav 38,6 miljoner kronor relaterar till avskrivning av goodwill och 63,9 miljoner kronor från övriga avvecklingskostnader.

– Det är ett oerhört olyckligt beslut vi har tvingats fatta. IPM har under ett antal år varit en viktig och lönsam del av Catellas verksamhet. Catella har under många månader arbetat intensivt tillsammans med styrelsen i IPM för att hitta en bättre lösning för IPM:s ägare, klienter och medarbetare. Tyvärr har den globala investeringsmiljön för systematiska makro-fonder och IPM:s avkastning samt minskade kapitalbas gjort att bolagets finansiella situation blivit ohållbar. Trots många lovande samtal under våren, har vi inte lyckats hitta en lämplig köpare för IPM. Catella vill tacka IPM:s kunder för deras förtroende och stöd och ett speciellt tack till IPM:s personal för deras hårda arbete och engagemang, säger Christoffer Abramson, VD på Catella.


Dela sidan:
Skriv ut: