Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man med villa i Leksand förlorar hyresrätt i centrala Stockholm

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-11-19 11:14
Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

En man tvingas flytta från sin centralt belägna Stockholmslägenheten efter att det framkommit att han varit skriven på en villa i Leksand tillsammans med fru och barn. Mannen var folkbokförd i Leksand fram till att han erhöll en rättelseanmaning från hyresvärden och skrev sig då i stället på prövningslägenheten.

En 49-årig man hyr sedan maj 2016 en tvårumslägenhet i centrala Stockholm. Hyresvärden sade upp hyresavtalet till den 31 juli 2020 med motivering att mannen olovligen hyr ut lägenheten i andra hand och att han saknar behov av densamma. Förlängningstvisten hänsköts därefter till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. 

Skriven och verksam i Leksand

Hyresvärden menade att 49-åringens systerdotter bor i prövningslägenheten, medan mannen har sitt permanentboende i Leksand där han äger en villafastighet. Värden åberopade folkbokföringsuppgifter av vilka det framgår dels att 49-åringen har varit skriven i Leksand sedan år 2004 fram till att han erhöll en rättelseanmaning, dels att hans fru och barn alltjämt är skrivna på villan i Leksand. Vidare framgår att systerdottern och hennes sambo har varit folkbokförda i prövningslägenheten fram till nyligen. Hyresvärden pekade även på att 49-åringen är verksam i flera bolag i Leksand.

Mannen vidgick att systerdottern bott i lägenheten men påstod att hon varit inneboende utan självständigt brukande. Han förnekade att hennes sambo bott där. Enligt mannen är han och frun särbos sedan mars 2020 och han har därefter bott i lägenheten. Beträffande bolagen i Leksand framhöll han att han sköter det mesta av sitt arbete från Stockholm. 

Folkbokförde sig kort efter uppsägningen i Stockholm

Hyresnämnden konstaterade att det är ostridigt att systerdottern bott i lägenheten under perioden september 2018 till juli 2020 samt att 49-åringen har varit folkbokförd på villan i Leksand fram till hyresvärdens uppsägning. Nämnden upplyser om att det råder en presumtion för att folkbokföringen korrekt återspeglar bosättningen, varför 49-åringen i vart fall fram till uppsägningen ska presumeras ha bott i Leksand.

Enligt nämnden saknas det omständigheter som bryter presumtionen. Tvärtom talar det faktum att 49-åringens fru och barn ostridigt bott i Leksand samtidigt som han var folkbokförd där för att även han hade sitt permanenta boende på den adressen. Den omständigheten att 49-åringen folkbokfört sig på prövningslägenheten kort efter uppsägningen framstår dessutom som ren processtaktik, menade hyresnämnden. 

Bara träffats vid ett tillfälle

Vidare framhölls att en företrädare för hyresnämnden uppgett att han, trots att han både bor och arbetar i huset, bara har träffat på 49-åringen vid ett tillfälle. 

Sammantaget fann nämnden att hyresvärden styrkt att 49-åringen olovligen upplåtit lägenheten till systerdottern från september 2018 till juli 2020. Han hade därigenom förverkat hyresrätten och ålades därför att flytta.

Mannen överklagade till Svea hovrätt, som ansluter sig till hyresnämndens bedömning. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand