Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förhandlingsordning förlängs – värd får förhandla utan ombud

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-08-02 12:03
Genrebild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Hovrätten konstaterar, i likhet med hyresnämnden, att mer än en tredjedel av hyresgästerna är positiva till att det ska finnas en förhandlingsordning mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen.
Då det är fullt möjligt för en hyresvärd att förhandla med föreningen utan juridiskt ombud är det inte oskäligt att förhandlingsordningen förlängs.

Det handlar om en fastighet i Göteborg med sex lägenheter som omfattas av en förhandlingsordning, tecknad den 10 april 2017. Den 8 juni förra året sade hyresvärden upp förhandlingsordningen. 

Hyresgästföreningen begärde att förhandlingsordningen skulle förlägnas och hänsköt tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg. Föreningen genomförde en enkätundersökning bland hyresgästerna för att efterhöra deras intresse. Fem hyresgäster av sex svarade på enkäten och ställde sig positiva till förhandlingsordningen. Hyresgästerna som bodde i fastigheten upplevde en oro över att hyresvärden inte respekterade deras rätt till medinflytande. 

Stort behov av renovering

Hyresvärden motsatte sig en förlängning och anförde att byggnaden uppfördes på trettiotalet och renoverades på åttiotalet. Sedan dess hade ingen renovering genomförts, varför byggnaden var i ett mycket stort behov av det, såväl ut- som invändigt. Bolaget försökte komma överens med hyresgästerna själva om saker och ting och behövde inte den extra kostnad som det innebar att kontrollera ombud för att komma till tals med Hyresgästföreningen.

Hade bolaget varit större och ägt en byggnad med många hyresgäster så hade saken varit annorlunda men så var inte fallet. Om förhandlingsordningen skulle förlängas skulle hyresvärden behöva säga upp hyresavtalet med samtliga hyresgäster då det skulle bli för dyrt att processa. 

Rätt till förhandling enligt huvudregeln

Enligt hyresförhandlingslagen ska en hyresvärd eller en hyresgästorganisation ha rätt till förhandlingsordning om det med hänsyn till organisationens kvalifikationer, det antal lägenheter som förhandlingsordningen omfattar, och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt mot motparten att förhandlingsordning ska gälla. 

I förarbetena till hyresförhandlingslagen anges att huvudregeln bör vara att en hyresgästorganisation ska ha rätt till förhandlingsordning och att det bör krävas starka skäl för att organisationens framställning ska kunna ogillas. Det ankommer på hyresvärden att åberopa och styrka de omständigheter som enligt dennes mening gör en förhandlingsordning oskälig. 

Hyresgästerna får rätt

Hyresnämnden konstaterade, mot bakgrund av ett rättsfall från hovrätten, att mer än en tredjedel av hyresgästerna var positiva till att det skulle finnas en förhandlingsordning. Enligt nämndens mening fanns inte anledning att avvika från rättspraxis. På grund av detta och då det var fullt möjligt för en hyresvärd att förhandla med Hyresgästföreningen, utan användande av juridiskt ombud eller utnyttjande av partsorganisation, fann nämnden att det inte kunde anses oskäligt mot hyresvärden att förhandlingsordningen skulle förlängas efter den 31 december 2021. Föreningens ansökan bifölls därmed.

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle upphäva en punkt i den mellan parterna gällande förhandlingsordningen.

Hovrätten konstaterar emellertid att det som förekommit inte föranleder någon annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
förlängning
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: