Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vi måste minska dödsfallen i arresterna”

Debatt
Publicerad: 2019-12-04 11:37

DEBATT – av Ali Kassim, advokat,  och Gina Samaan,  biträdande jurist, Advokatfirman De Basso  

Vi möter dagligen personer som har frihetsberövats på grund av misstanke om brott och som har placerats i en arrestcell. Vi har tyvärr anledning att känna oro över de förhållanden som intagna i våra arrester utsätts för och det är skälet för varför vi skriver den här artikeln. Särskilt allvarligt är det stora antalet avlidna.

I januari i år kunde Sveriges Radio publicera att 25 personer hade dött i arrester runt om i landet under de föregående fem åren. Arresten i Luleå fick också så sent som april i år kritik av Justitieombudsmannen, som har ett tillsynsansvar, efter att det rapporterats om elva självmordsförsök sedan år 2010. Men trots att 25 personer avlidit i arresterna under de gångna åren har varken någon polis eller arrestpersonal åtalats eller dömts för något brott med anledning av detta.

Vi är för vår del övertygade om att det behövs regelförändringar för att komma till rätta med situationen och få ned dödstalen. Det finns i och för sig redan ett regelverk som är avsett att säkerställa tryggheten i arresterna men trots befintliga regler dör ett stort antal individer och vi påstår att förklaringen i huvudsak är bristande tillsyn. Justitieombudsmannen har också vid ett antal tillfällen kritiserat arrester och krävt förbättringsåtgärder men kritiken har inte såvitt vi kan se lett till någon märkbar förbättring. Inte heller har Justitieombudsmannens lagförslag om medicinsk övervakning i arresterna resulterat i någon lagändring. Dagens regelverk är därför inte tillräckligt.

Om en intagen nekas vård eller tillgång till nödvändiga mediciner kan det få allvarliga konsekvenser med risk för liv och hälsa. Vår bedömning är därför att om vi ska minska antalet dödsfall i arresterna så måste tillsynen öka väsentligt.

Vårt förslag är att arrestpersonal åläggs att utöva tillsyn över intagna var femtonde minut, åtminstone det första dygnet då någon är intagen men även under längre tid om det finnes nödvändigt. Vi bedömer att den ökade tillsynen är nödvändig med hänsyn till den skörhet som inte sällan föreligger det första dygnet då någon har frihetsberövats.

Men innan ett uppdaterat regelverk finns på plats måste Justitieombudsmannen intensifiera sin tillsyn över arresterna och visa handlingskraft, syftande till att drastiskt minska antalet döda.

Avslutningsvis kan vi också konstatera att de här frågorna är kopplade till grundläggande rättssäkerhetsgarantier. Vi bedömer nämligen att det finns en risk för att intagna medvetet lämnar felaktiga uppgifter i inledande förhör i syfte att släppas då de inte känner sig trygga i arresten, viket senare kan slå tillbaka mot dem med kraft vid en eventuell rättegång.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.