Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Var fjärde myndighetsanställd har utsatts för hot och våld – politiken måste agera”

Debatt
Publicerad: 2021-09-07 12:23

DEBATT – av Roger Haddad (L), tillträdande vice ordförande arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson och Malin Danielsson (L), ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Var fjärde anställd inom myndighetssektorn har utsatts för hot, våld eller trakasserier under de två senaste åren, visar en färsk undersökning från Akavia. Samma undersökning visar också att var femte anställd inom vissa statliga myndigheter, kommuner och regioner samt advokatbyråer känner sig otrygg.

Nyheten kommer bara några veckor efter att Göteborgs stad släppte den mycket uppmärksammade rapporten om tystnadskultur bland kommunanställda. Samtidigt har hot mot ambulanspersonal och skolvåldet de senaste åren vuxit till ett allt större samhällsproblem.  Att anställda i allmänhetens tjänst blir hotade och trakasserade i sin yrkesutövning är inte bara oacceptabelt och potentiellt traumatiserande för de enskilda de individer som utsätts. Det är i förlängningen också ett hot mot rättssäkerheten och demokratin.

Rätten att som tjänsteman känna sig trygg på sin arbetsplats är såväl en arbetsmiljöfråga som en fråga om skydd för grundläggande rättsstatliga principer. Vi liberaler har länge drivit på för en moderniserad arbetsmiljöreglering, som förmår att skydda anställda på en moden arbetsmarknad. I ljuset av den senaste tidens rapporter om hot och våld mot tjänstemän framstår dessa reformer som särskilt angelägna att få på plats.

För att öka tryggheten och säkerheten på myndigheter, kommuner och regioner runt om i landet vill vi se en rad reformer.

• Vi vill stärka skyddet för personuppgifter för tjänstemän som anmäler att de utsatts för våld och hot i tjänsten. Ett stort skäl till att många drar sig för att anmäla brott som de utsätts för i tjänsten är rädsla för att utsättas för repressalier från kriminella strukturer. Det är inte acceptabelt – lagstiftningen måste moderniseras.
• Vi vill stärka det straffrättsliga skyddet för anställda i allmänhetens tjänst. Liberalerna vill se en höjning av minimistraffen för brotten våld mot tjänsteman och grovt våld mot tjänsteman.
• Vi vill också ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att verka för att tips och anmälningar om arbetsmiljöproblem blir enklare att rapportera in för anställda. En arbetstagare som upplever arbetsmiljörelaterad otrygghet måste kunna rapportera detta.

Men det krävs mer. För att säkerställa tryggheten för våra tjänstemän krävs en övergripnade översyn av en rad regelverk – såväl straffrättsliga som kopplade till arbetsmiljö. Politiken har nu ett tungt ansvar att ge inte minst arbetsgivare rätt verktyg.

Trygghet är en frihetsfråga. Det gäller inte minst rätten att vara trygg på sin arbetsplats – oavsett var den ligger. För att säkerställa tryggheten anställda i offentlighetens tjänst krävs en liberal politik som går från ord till handling.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: