Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svenska kvinnor och barn i syriska läger går till Europadomstolen

Debatt
Publicerad: 2021-02-19 10:27
Flyktinglägret i Roj Foto: Maya Alleruzzo/AP

DEBATT – av Percy Bratt, advokat och Joakim Lundqvist, Biträdande jurist på Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

Vi hävdar att Sveriges underlåtenhet att hämta hem svenska kvinnor och barn till Sverige innebär en allvarlig kränkning av deras mänskliga rättigheter. Som ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj ger vi därför i dag in klagomål mot Sverige till Europadomstolen.

De inhumana förhållandena i lägren al Hol och Roj i nordöstra Syrien har varit kända sedan länge. I en nyligen publicerad rapport från Rights & Security International framgår att både fångvaktare och andra intagna utsätter kvinnor och barn för både fysiskt och sexuellt våld. Utöver detta präglas lägren av brist på grundläggande livsmedelsprodukter, bristande sanitet och otillräcklig sjukvård. I vart fall nio europeiska barn har avlidit i lägren av undernäring, uttorkning, krigsskador och – i ett fall – efter att ha blivit överkörd av ett av militärfordon. FN:s särskilda sändebud Fionnuala Ni Aolain har beskrivit att de fruktansvärda förhållandena i lägren kan jämställas med tortyr.

I april 2019 framkom att Utrikesdepartementet förde samtal med det kurdiska självstyret om att föra hem barnen sig i lägren. Dåvarande utrikesminister Margot Wallström uppgav då att regeringen arbetade intensivt med saken. Så snart som i maj 2019 verkade arbetet också få resultat, då svenska myndigheter hämtade sju svenska föräldralösa barn tillbaka till Sverige från lägret al Hol.

Därefter tog det emellertid stopp. Efter ett försök i december 2019 att hämta ytterligare ett antal svenska barn till Sverige, som tyvärr misslyckades efter att barnen hade försvunnit, har Sverige inte hämtat hem ett enda barn från lägren. Vad gäller de svenska kvinnor som också befinner sig i lägren har UD därutöver klargjort att den svenska staten varken arbetar aktivt för eller är intresserad av att hjälpa dessa kvinnor hem till Sverige.

Vi menar att Sveriges underlåtenhet att hämta hem svenska kvinnor och barn från lägren i nordöstra Syrien innebär en kränkning av deras mänskliga rättigheter. Som ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj klagar vi därför i dag till Europadomstolen och hävdar att Sverige har en människorättslig förpliktelse att hämta hem dem till Sverige.

Den kurdiska administrationen har länge begärt att europeiska stater ska hämta hem sina medborgare från den ohållbara situationen i lägren. Ett flertal europeiska stater har också hörsammat denna begäran och hämtat hem både kvinnor och barn från lägren. Exempelvis hämtade Tyskland och Finland hem både kvinnor och barn så sent som i december 2020.

Sverige har däremot underlåtit att hörsamma denna begäran. Detta trots att den svenska staten har goda kontakter med den kurdiska administrationen och besitter alla möjligheter att hjälpa svenska medborgare ur lägren. I stället har den människorättsvidriga situationen som svenska kvinnor och barn befinner i tillåtits att fortsätta. Deras situation innebär varje dag en livsfara och de riskerar därtill att utsättas för tortyr och andra allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

I likhet med FN:s människorättsexperter hävdar vi att Sverige har en människorättslig förpliktelse att hämta hem svenska kvinnor och barn. Förhoppningsvis kommer Sverige också snarast att hörsamma uppmaningen från FN om att ta sitt ansvar och hjälpa dessa människor hem. De svenska kvinnorna och barnen i lägren är helt beroende av den svenska statens ingripande för att rädda dem ur den fruktansvärda situation de befinner sig i.

Skulle Sverige fortsätta att underlåta att ta sitt ansvar är det emellertid vår övertygelse att de klagomål som i dag ges in till Europadomstolen kommer medföra att Sverige inte längre kan blunda för de allvarliga människorättskränkningar som den svenska statens underlåtenhet innebär.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: