Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Saknas grund för påståendet om ett välfungerande nämndemannasystem”

Debatt
Publicerad: 2020-05-19 10:48

DEBATT – av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice

I motsats till vad som hävdas av Linda von Beetzen, förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund, saknas grund för påståendet om ett välfungerande nämndemannasystem. Självbilden återspeglas inte i den verklighet där nämndemäns kostsamma klavertramp blivit vardagsmat. Gång efter annan återförvisas mål där nämndemän sovit under huvudförhandling, missförstått jävsregler eller diskuterat skuldfrågan på lokalbussen innan målet avgjorts. Till detta kan läggas, oaktat eventuella statliga utredningars lovsång över systemet, att det bryter mot Europakonventionens tydliga regelverk om oberoende och oavhängiga domstolar.

I egenskap av förbundsordförande i en underpresterande organisation borde finnas ett stort mått av ödmjukhet inför de ständigt återkommande misstag som begås av organisationens medlemmar. När man talar i termer av förbättringsområden så torde inte höjda ersättningar vara prioriterat framför frågor som hur man håller sig vaken, vad jäv är respektive tystnadspliktens innebörd.

Kritiken mot sovande nämndemän har aldrig anlagts utan kraftfull moteld. De som påstått att nämndemän slumrar till under pågående rättegång har anklagats för att ljuga och överdriva. Trots det ses återkommande beslut om återförvisning av mål där nämndemän sovit sig igenom huvudförhandlingar. Sedan 1993 har jag förkommit som åtalad vid fyra tillfällen och fällts till ansvar vid tre av dessa. Vid samtliga fyra tillfällen har dessa ärenden slutligen avgjorts vid hovrätten.

Minsta gemensamma nämnare är att under huvudförhandling i endera tingsrätten eller hovrätt har en eller flera nämndemän slutit ögonen och somnat. Även om det knappast kan sägas utgöra ett fullgott empiriskt underlag så menar jag att det är illa nog och att bilden delas av många med mig. Ett förhållande som naturligtvis är förödande ur rättssäkerhetssynpunkt.

Som utomstående betraktare måste man givetvis anlägga viss skepsisism mot påståenden om att det verkligen ser ut såhär i våra svenska domstolar, men det gör det. Skälet till att det tillåts fortgå kan närmast beskrivas som ett ”kejsarens nya klädersyndrom”, KNKS.

KNKS är en outtalad motvilja från försvarsadvokaters sida att stöta sig med domstolen och vända den sovande nämndemannen mot klienten. Det vill säga att man istället bortser från det uppenbara, det vill säga att en eller flera lekmannadomare sover. Ett i många delar förståeligt synsätt med tanke på att det regelmässigt är de vakna juristdomarna som fäller avgöranden. Samtidigt ska tas i beaktande att ett påpekande till rättens ordförande om att en nämndeman fallit i sömn kan uppfattas som kritik mot ordföranden. KNKS öppnar möjligheten för nämndemän att fortsatt ta en tupplur när underhållningsvärdet är lågt.

Linda von Beentzen menar att det nuvarande nämndemannasystemet i allt väsentligt är välfungerande. En uppfattning som torde komma helt på skam vid en anonymiserad kvantitativ utfrågning av landets försvarsadvokater. En grupp som med tanke på klienternas bästa borde slita bladet från tungan.

Svenska nämndemän är politiskt rekryterade domare i en tid där polarisering och segregation snart delat landet itu. Jag har i tidigare artiklar hävdat att nämndemannasystemet i sig utgör en kränkning av artikel 6 i Europakonventionen. Det enklaste av exempel torde var nog för att förklara varför svenska domstolar saknar det oberoende som konventionen förutsätter.

Önskar jag som invandrare dömas av domare som tillsatts av ett politiskt parti som nedvärderar och fördömer utlandsfödda?

Det här är endast ett exempel och torde vara tillräckligt för att förstå varför svenska domstolar ska avpolitiseras och varför nämndemannasystemets dagar måste vara räknade.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: