Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Riksdagen bör besluta om moratorium för att rädda företagen”

Debatt
Publicerad: 2020-03-25 08:10

DEBATT – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt och Rolf Åbjörnsson advokat och tidigare riksdagsledamot för KD

Näringslivet är i allvarlig kris. Hela landets ekonomi är i gungning. Särskilt utsatta är små och medelstora företag i restaurang- och hotellbranschen, samt därtill särskilt knutna näringar. Dessa företag mister i stort sätt alla inkomster över en natt och situationen blir omöjlig att hantera. Vi vet detta och det kan vara en svår balansgång att samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning och samtidigt söka värna om framförallt de små, lokala företagen. 

I Aktuellt den 23 mars framhöll Professorn i nationalekonomi John Hassler något i detta sammanhang helt avgörande: För att vårt samhälle och ekonomin ska kunna resa sig när krisen är över, måste vi se till att de företag som nu ser en tvärnit i affärerna snabbt kan återuppta verksamheten. Att de anställda kan gå tillbaka till jobbet. Det här betyder att vi inte kan låta dem säga upp sina anställda och gå i konkurs. Här måste statens ansträngningar maximeras. 

Juridiken i den nu uppkomna situationen är otydlig, måste alla dessa i grunden livskraftiga företag med en på kort sikt hopplös situation gå i konkurs? Den som inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det inte endast är tillfälligt är på obestånd och kan egen på ansökan eller ansökan av borgenär försättas i konkurs av den lokala tingsrätten. 

Under krisen 1989 – 1993 försattes mängder av företag i konkurs, bara under 1992 uppgick antalet konkurserna till 22 000. Enligt vår mening skulle detta elände ha kunnat undvikas, genom att ett moratorium införs. Ordet moratorium kommer från latinets moratorius, dröjande, via mora dröjsmål och innebär ett fördröjande (undantag) av verkställighet till dess att ett krav har uppfyllts eller ett tillstånd har upphört. Det finns en lagstiftning som förskriver att alla betalningar kan skjutas upp en viss tid för att på så sätt få ett andrum och därmed också undvika att företaget kommer på obestånd. Då upphör den rättsliga grunden för ett konkursbeslut.  

Det torde vara möjligt att i rådande läge åberopa institutet force majeure och en omöjlighet att betala, varigenom ett anstånd erhålls. Rättsordningen innefattar ett skydd för en förpliktad att utföra en handling som är omöjlig att genomföra p.g.a. omständigheter som vederbörande ej rår över. Även lagen om företagsrekonstruktion innefattar en form av moratorium upp till ett år och skulle kunna användas av företag i kris. Båda alternativen kräver dock att en juridisk prövning görs, något som i sig försvårar och fördyrar samt kanske är en praktisk omöjlighet i denna pressade situation. Istället bör Riksdagen omgående besluta om att lagen om moratorium från 1940 skall träda i kraft.  

Allehanda tillfälliga paket med lån till hög ränta hjälper inte små- och medelstora företag. Det är just dessa som utgör navet i vårt samhälle och livskraften i våra städer och kommuner. De tillhandahåller vår dagliga service, nöjen och kultur, underhåller vår besöksnäring och utgör de små byggstenar som tillsammans formar strukturen av vårt land. Bara hotell- och restaurangnäringen utgör 2,5% av BNP. Det här är anledningen till att våra skattepengar nu måste gå till att se till att dörrarna kan slås upp igen på våra företag. Riksdagen måste fatta detta beslut omgående så att lagen kan tillämpas så är faran över för denna gång.  

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: