Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Palmeåklagarens inställning till Skandiamannen är rättsvidrig”

Debatt
Publicerad: 2020-06-24 09:47

DEBATT – av Olle Ekstedt jur. dr. f.d. hovrättslagman

Björn Andersson föreslår i sin debattartikel i Dagens Juridik (2020-06-11) att en kommission skall granska Palmeutredningen från början till slut. Ett skäl är att det kan krävas till heder för Palmes minne. Jag vill lämna hedrandet av Palmes minne därhän men tycker att Palmefrågan efter åklagarens beslut nu har hamnat i sådant läge att något bör göras. Skälet är att åklagaren har gett en motivering till sitt beslut som ställer rättsväsendet i en märklig dager och att det är i allmänt intresse att de skapade oklarheterna i görlig mån undanröjs.

Åklagaren påstod vid sin presskonferens att han skulle ha begärt Skandiamannen häktad om han levat och att han då skulle fått förklara de oklarheter som fanns om hans agerande vid mordtillfället. Åklagaren anförde emellertid inte något konkret faktum som kunde vara lagligt skäl för sådan misstanke att häktning skulle kunna ske. Dessutom är det en helt rättsvidrig inställning att häktningsansökan utan grund skulle få användas som ett sätt att pressa en misstänkt på egen utredning om brottet. Till detta skall läggas åklagarens uttalande att Skandiamannen måste ha haft ett vapen eftersom han ju skjutit Palme. Det är ju uppseendeväckande att en åklagare kan uttala sig på det sätt som skett. Per E. Samuelson menar med rätta i sin debattartikel i Dagerns Juridik (2020-06-10) att ett barn skulle ha fått Skandiamannen frikänd. Man kan tillägga att Skandiamannen aldrig ens skulle ha häktats på det material åklagaren har åberopat.

Boken om Skandiamannen ”Den osannolike mördaren” av Thomas Pettersson skulle kunna tänkas innehålla de skäl som saknas i åklagarens uttalanden. Man letar emellertid förgäves efter sådana skäl även i boken. Boken har bra översikter över utredandet och beskrivningar av attityderna till Palme och av Skandiamannens levnadslopp. Härefter börjar emellertid ett fritt fabulerande om vad han skulle kunna antas ha tänkt och gjort. De fakta på vilka man kunde kunna grunda konkreta misstankar om delaktighet i mordet saknas helt. För den som söker kunskap om Skandiamannens skuld är det en oanvändbar och onyttig bok.

Skandiamannens inblandning i Palmesaken har förvisso blivit dåligt undersökt såvitt känt material visar. Det material som finns skulle emellertid kunna användas på ett bättre sätt än som skett. Det finns kunskap att utvinna om man noga analyserar vittnesuppgifterna i relation till kända fakta och vad Skandiamannen uppgett.

Frågan är vad som kan göras för att man skall kunna motverka missinformationen om rättsläget för misstankar mot Skandiamannen. Man kan visst tänka sig en kommission. Men den rätt menlösa rapporten av Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) ger inte mersmak. Den innebar att man sopade över den djupgående problematiken med att det inte förelåg något ”systemfel” i rättsväsendet. Det är kanske i stället en levande rättsdebatt som skulle kunna leda till ljus i Palmesaken. Det har ju redan kommit två artiklar i ämnet hos Dagens Juridik. Det behövs emellertid fler. Det skulle vara ett viktigt inslag att de ansvariga i utredandet, särskilt den senaste åklagaren tvingas ut att verkligen förklara vad han sysslat med och vad han menar med sina konstiga uttalanden.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se