Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Nämndemännen i domstolarna riskerar att smittas av corona”

Debatt
Publicerad: 2020-12-17 11:38

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande,
Nämndemännens Riksförbund

Struntar staten i att ta hänsyn till risken för människor att bli smittade av Corona? NRF får oroande rapporter från sina lokalföreningar och många medlemmar att flera domstolar inte följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen av Corona. Vi börjar allvarligt fundera över om domstolarna faktiskt följer dessa rekommendationer eller ens arbetsmiljölagen!

Vi uppfattar att en domstol som verkligen i sin profession har till uppgift att tolka och tillämpa lagstiftningen i Sverige, även själv i sin egen verksamhet ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Vissa domstolar har agerat föredömligt med riskanalyser och förebyggande åtgärder, medan andra domstolar har uppvisat en lägre ambitionsnivå i dessa avseenden. NRF är oroade över att det inte sker en samordning mellan landets domstolar avseende nämndemännens arbetsmiljö. Coronaviruset är ju lika smittsamt oavsett var det uppträder.

Miljön är en viktig förutsättning för ett sunt arbete och arbetsgivaren har det primära arbetsmiljöansvaret enligt lag. Vi som är nämndemän är inte anställda av domstolen, men vi arbetar där formellt som uppdragstagare. Och ska man gå efter lagstiftningen rörande arbetsmiljön är domstolen som arbetsgivare, och dess företrädare lagmannen, enligt arbetsmiljölagen, skyldig att se till så att andra som inte är arbetstagare, som vi nämndemän, för risk eller ohälsa.

NRF anser det vara självklart att en lagman och hens domstol lever upp till dessa grundläggande krav. En företrädare för arbetsgivaren staten, kan ju inte bryta mot den lagstiftning som staten själv fattat beslut om och som domstolen ska vara uttolkare av.

När vi hör hur vissa domstolar riskerar utsätta sina nämndemän för uppenbar smitta, hur man skyller på ekonomi eller andra besvärligheter för att inte åtgärda eller ta sitt ansvar, kan vi inte utan fog reagera. Som lekmannadomare i det svenska rättssystemet kräver vi att domstolarna åtminstone lever upp till sina skyldigheter i enlighet med arbetsmiljölagen. Vi kräver att domstolarna inte dagtingar med nämndemännens hälsa.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: