Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Korttidsstödet behöver rättssäkras – innan staten börjar jaga fusk”

Debatt
Publicerad: 2020-04-30 11:14

DEBATT – av Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna & Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert, Företagarna

Regeringen skrev i mars ett under omständigheterna konsekvent och lätthanterat förslag om stöd till företag som permitterar anställda, även kallat korttidsstöd. När förslaget behandlades i riksdagen av Finansutskottet gjorde ledamöterna ändringar som gör lagen mer svårtolkad och rättsosäker.

I regeringens förslag nämns inget om att kretsen företag som kan vara mottagare av stöd vid korttidspermittering skulle begränsas på grund av hur företagen väljer att dela ut medel till ägarna. Men i utskottets betänkande, vilket röstades igenom i riksdagen, uttryckts följande:

”När det gäller frågan om aktieutdelningar vill utskottet understryka att en förutsättning för stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter, dvs. att arbetsgivaren i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar. Under sådana förhållanden kan det inte anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar.”

Detta villkor avspeglas inte i lagtexten och är, enligt vår uppfattning, ett typexempel på rättsosäker lagstiftningsteknik. Vaga uttryck som rör företagsjuridiskt centrala aspekter förs in utan närmare analys eller precisering.  

Högt tempo i lagstiftningen kan förklara, men inte ursäkta, att formuleringar fördes in i lagstiftningstexten som nu framstår som en ogenomtänkt politisk markering. Tillämpningen av reglerna överlämnades därefter till Tillväxtverket.

Företagarna skickade tillsammans med FAR in en hemställan om förtydligande till Finansutskottet 1 april, om ett antal frågor som uppkommit genom utskottets införande av ett utdelningsförbud för företag som ansöker om permitteringsstöd.

Vi har inte fått något svar. Av uppgifter från ledamöter i Finansutskottet att döma kommer utskottet inte att göra något ytterligare i frågan. Ansvarig myndighet, Tillväxtverket, är nu satt att tolka lagstiftningen.

Tillväxtverket skriver nu på sin hemsida, där man informerar om kraven, att det är verkets uppfattning att ”större utdelningar” inte får lämnas. Ännu fler frågor väcks. Vad är ”större”, och utifrån vilka kriterier avgörs det? Om utdelning diskvalificerar från korttidsstöd, under vilken period gäller det? Även före lagens ikraftträdande, och hur länge efter att stöd inte längre erhålls? Om ett bolag har hållit bolagsstämma och beslutat om utdelning före lagens ikraftträdande, men ännu inte gjort utbetalningen, kan det fortfarande godkännas för korttidsstöd?

Sådana frågor, som är ganska basala, berörs inte ens. Vad ska företag och rådgivare förhålla sig till?

Utbetalningar till anställdas löner är preliminära, och möjlig efterkontroll har aviserats av Tillväxtverket. Mängder av svenska företag och deras rådgivare riskerar nu att drabbas. Konsekvenserna kan bli att färre företag vågar söka stöd i det första skedet, och ekonomisk katastrof om återbetalning krävs av utbetalda korttidslöner.

Enhetschefen på Tillväxtverket, Tim Brooks, säger i Dagens Industri 26/4 att ordet ”samtidigt” i lagtexten ska tolkas brett: ”Huvudsakligen är det under stödets gång, som det är det stopp för utdelningar. Sedan får vi se hur långt vi kan pressa det: om det finns exempel på utdelningar efter stödets genomförande som är uppenbara och som vi behöver titta närmare på.”

Andra oklarheter finns om kraven för korttidsstöd också, till exempel det grundläggande kravet på ”allvarliga ekonomiska svårigheter” innebär. Hur mäts det? Hur dras gränsen mellan att ett företag är i allvarliga ekonomiska svårigheter, vilket är ett krav för korttidsstöd, och att företaget är på obestånd, vilket omöjliggör stöd? Och vad innefattas i begreppet ”andra liknande utbetalningar”?

En grundregel vid oklarheter i lagstiftning är att, om inte lagen är tydlig, så ska regeln tolkas till den enskildes fördel. Särskilt i denna kris framstår något annat som orimligt.

De företag som är drabbade av covid-19-krisen behöver alla lättnader de kan få från staten. Beslutade stödinsatser måste komma företagen till del på ett rättssäkert sätt. Oklara regler gör företagare osäkra inför ansökningar om stöd, särskilt som finansministern pekat på att omfattande kontroller kommer att genomföras av de preliminära stöden. Innan staten börjar jaga fusk bör man städa framför egen dörr och göra reglerna rättssäkra.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.