Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Knappast jägarna och deras vapen som skapar grogrund för terrorism”

Debatt
Publicerad: 2019-11-22 09:28
Kjell-Arne Ottosson (KD). Foto: Riksdagen och Jeppe Gustafsson/TT

DEBATT – Av Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot och suppleant i riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott för Kristdemokraterna och Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt regionråd, Uppsala län.

Nu under hösten pågår älgjakt runt om i Sverige. Det borde vara en period av glädje för alla de jägare som nu har en möjlighet att delta i arbetet med att hålla den svenska älgstammen på en god nivå, umgås och bidra med gott och närproducerat kött.

Istället äts de positiva känslorna för många upp av oron över den nya lagstiftning som kan komma att försvåra för landets jägare.

Efter stark kritik från Sveriges två jägareförbund så backade regeringen i somras från delar av sitt tidigare förslag samtidigt som man försökte ”sockra budet” med att skriva in att regeringen avser gå vidare med förslag som gör att jägare inte ska behöva ha tillstånd för ljuddämpare. Det är dock ett slag i luften eftersom riksdagen ändå röstade igenom detta, mot regeringens vilja, i juni.

Den nu liggande lagrådsremissen gällande löstagbara magasin har stora brister, vilket inte bara påpekats av jakt- och skytteorganisationer och politiker utan även av lagrådet själva.

Vi kan konstatera att man i lagrådsremissen inte kunnat definiera vad som är ett magasin. Omfattas även delarna av ett magasin av den föreslagna lagstiftningen? Om man nu vill reglera även delar i ett magasin hur ska man i så fall till exempel reglera en helt vanlig tryckfjäder som används i magasin men som även har en stor mängd andra tillämpningar? Om man inte vill reglera delarna räcker det således för de kriminella att förvara magasinen delade. Otydliga definitioner öppnar upp för rättsosäkerhet då begreppet magasin sedan kommer behöva tolkas och troligtvis kommer tolkas på olika sätt i olika instanser.

I praktiken innebär förslaget att om du tappar ditt magasin i skogen har du tappat en licenspliktig del. Därmed kan du bli straffad för detta. Ett magasin är lite metall och plastbitar samt en fjäder, vilket innebär att de är helt ofarliga utan ett vapen.

Det är dessutom redan idag lång handläggningstid för licenser och tiden kommer att öka ännu mer om detta blir verklighet, eftersom administrationen växer.

Detta är inget som krävs enligt det vapendirektiv som EU har beslutat om och som ska infogas i svensk lag. EU:s nya vapendirektiv kom till för att försvåra för terrorister att komma över illegala vapen. Men som Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund flera gånger har framhållit så är legala vapen totalt ointressanta i dessa kriminella kretsar. Ändå väljer regeringen att gå fram med förslag som drabbar jägare och sportskyttar, trots att vapendirektivet inte kräver det.

Kraven på säker förvaring är höga och polisen har en bra kontroll på de legala vapenägarna. Det behövs helt enkelt inte mer skärpningar av den svenska lagstiftningen i det hänseendet.

Istället för att införa regler som är mer strikta än EU:s egna så borde regeringen komma med de positiva ändringar i lagen som jägarna efterfrågat och som dessutom röstades igenom av Sveriges riksdag i juni.

Till exempel att ta att ta bort kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare, att kravet på femåriga vapenlicenser försvinner och att antalet tillåtna vapen i en jägares vapengarderob utökas.

Som kristdemokrat är det väldigt svårt att förstå nyttan med att försvåra för en hel folkrörelse genom att lagstifta om sådant som inte behövs och som skapar onödigt merarbete för legala vapenägare. Utgångspunkten borde i alla lägen vara att underlätta för en verksamhet som bidrar till att förvalta och vårda våra naturresurser. Utan älgjakten skulle skadorna på den svenska skogen bli betydligt större än idag. Och en kvarts miljon personer skulle förlora ett viktigt fritids-intresse och viltolyckorna öka radikalt.

För många är älgjakten årets höjdpunkt, en tid i skogen – långt bort från vardagens stress och plikter.

Det är knappast dessa människor och deras vapen i första hand som skapar grogrund för terrorism eller gängvåld.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.