Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KD: ”Regeringen misslyckas med att stoppa stöldligorna”

Debatt
Publicerad: 2021-02-05 10:12

DEBATT – av Hampus Hagman, skattepolitisk talesperson & Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson, för Kristdemokraterna

Sverige har alltför länge misslyckats med att stoppa utförseln av stöldgods. Kristdemokraterna har under lång tid drivit på för att ge Tullen nya starkare befogenheter, vilket skulle bidra till att klara upp brottsligheten och göra Sverige mindre attraktivt för stöldligorna. Men regeringen har dragit ärendet i långbänk och när de nu äntligen tar fram ett förslag till lagändring riskerar det att bli tandlöst.

Internationella ligor har genom åren kunnat begå hundratusentals stölder i Sverige – butiksstölder, bostadsinbrott, bilstölder och inbrott på byggarbetsplatser. Många gånger förs stöldgodset snabbt ut ur landet. Dessa brottsnätverk står för minst hälften av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av bilstölder och stölder av båtmotorer och jordbruksmaskiner.

Värdet på det utförda godset uppgår till flera miljarder kronor varje år. Eftersom risken för att bli upptäckt är låg och straffet, för den som mot förmodan blir upptäckt, är milt har Sverige blivit ett attraktivt resmål för dessa ligor. Att stoppa dem kräver förstås en rad åtgärder, där ökade resurser till Polisen är en av de viktigaste.

Men Tullverket måste också få befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Idag kan en tulltjänsteman som påträffar gods som kan misstänkas vara stulet inte stoppa detta från att föras ut ur landet. Istället ska Polisen kontaktas, men om de inte har möjlighet att komma till platsen så kan tulltjänstemannen inte hålla kvar varken den misstänkte personen eller det misstänkta stöldgodset. En stulen båtmotor kan alltså enkelt föras ut ur landet på bara några timmar.

Så här kan vi inte ha det. Hösten 2018 beslutade riksdagen, i samband med att Kristdemokraternas och Moderaternas budget antogs, att ny lagstiftning ska tas fram som ger Tullverkets personal ökade befogenheter. Regeringen har sedan dröjt nästan två år med att lägga fram ett sådant förslag. Först i höstas skickade regeringen ut en remiss där det äntligen föreslås att en tulltjänsteman som misstänker brott ska kunna ingripa.

Men när nu remissinstanserna tycker till visar det sig att förslaget riskerar att bli tandlöst. Tullverket föreslås visserligen få befogenheter att hålla kvar misstänkta personer och stöldgods som upptäcks i samband med ordinarie tullkontroller. Men eftersom ordinarie tullkontroller i princip alltid görs vid införsel av gods kommer Tullverket inte kunna upptäcka stöldgods på väg ut ur landet. Det innebär att utförsel av stöldgods fortsatt kommer kunna ske i omfattande skala och göda en lukrativ kriminalitet.

Den brist på handlingskraft som regeringen visat ärendet är under all kritik. Men att nu lägga fram ett förslag som så totalt missar målet är än värre.

Kristdemokraterna kräver nu att regeringen tar remissinstansernas kritik på allvar och omarbetar förslaget så att det som läggs fram på riksdagens bord är reformer som får effekt i verkligheten och stoppar stöldligornas framfart. Vi uppmanar också regeringen att prioritera ärendet och agera snabbt, till skillnad från den hittills loja hanteringen.

Det är dags att sluta se mellan fingrarna när stöldligor plundrar människors hem och egendom. Det är dags att låta Tullen agera.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se