Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KD: Låt tullen stoppa stöldgods vid gränsen

Debatt
Publicerad: 2020-06-12 10:33

DEBATT – av Andreas Carlsson, Vice ordförande i justitieutskottet (KD) och Ingemar Kihlström, riksdagsledamot i justitieutskottet (KD)

Vi hoppas alla att pandemin snart ska lägga sig och att gränserna ska öppnas. Men det är det fler som gör. Exempelvis de stöldligor som härjar i Sverige och står för mellan 50 och 90 procent av inbrott och stölder av jordbruksmaskiner, båtmotorer och annat. En del stöldligor har fått ta en ofrivillig semester nu när gränskontrollerna skärpts inom hela Europa och det går att se vissa effekter av det i brottsstatistiken. Men när pandemin upphör och gränser öppnar igen, kommer stöldligorna tillbaka. Anledningen är enkel: Inbrott är lukrativt och riskfritt.

Varje år förs stöldgods för mellan en till två miljarder kronor ut ur Sverige. Samtidigt klaras bara tre procent av alla inbrott upp. I Finland var den siffran 22,5 procent 2018. Kanske är det inte så konstigt att det inte ens begicks 5000 inbrott i vårt östra grannland, jämfört med 36~000 i Sverige?

Kristdemokraterna har därför länge krävt att Tullverket ska få möjlighet att beslagta stöldgods på väg ut ur landet och kvarhålla misstänka. Det har de inte idag. Idag har alltså tullen ingen möjlighet att stoppa en lastbil full med exempelvis båtmotorer på väg ut ur Sverige. De måste ringa polisen, men tjuvarna är förstås inte dummare än att de ankommer till exempelvis en färjeterminal med så pass liten marginal att polisen inte hinner dit, och kan då flinande åka på båten, fullastade med stöldgods. Så här kan det inte fortsätta.

Mikael Damberg lovade i februari i år att Tullverket ska få beslagta stöldgods. Det var inte en dag för tidigt. Därför frågade vi Magdalena Andersson, som är formellt ansvarig för tullen: När kommer lagändringen på plats? Nu var tonen en helt annan. Från Mikael Dambergs löfte till att Andersson pratar om att frågan är ”komplex”, ska ”ses över” och hon ska fundera över hur en sådan befogenhet ”skulle kunna” se ut.

Regeringen har sin vana trogen duckat sitt ansvar. I stället för att ta på sig den politiska ledartröjan och lagstifta gav den ett flera år långt uppdrag där polisen och tullen gemensamt skulle genomföra en mängd åtgärder och återrapportera i omgångar.

Regeringen talar med kluven tunga. Det är allvarligt av två skäl. Dels vilseleder man väljarna genom att lova saker som sedan inte genomförs eller skjuts långt på framtiden. Dels innebär regeringens bristfällig agerande att internationella stöldligor kommer ha fortsatt fri lejd i Sverige. Hem, jordbruk, mindre industrier och båtägare är några av dem som kan räkna med att få påhälsning av kriminella som kan vinka adjö till tulltjänstemän på väg ut ur landet, fullastade med värdefullt stöldgods.

Kristdemokraterna menar att Tullen behöver reformeras på grundläggande sätt. Idag styrs Tullverket av finansdepartementet. Deras fokus ligger på uppbördsverksamhet, alltså inhämtning av skatter, tull och avgifter. Vi menar att Tullen borde bli en tydligare gränsskyddande och brottsbekämpande verksamhet och därför flyttas till justitiedepartementet.

Den första, självklara delen i ett sådant reformpaket har vi tidigare nämnt: Tullen måste få beslagta misstänkt stöldgods och få rätt att kvarhålla misstänka i landet. Detta är också beslutat i riksdagen i den budget Kristdemokraterna och Moderaterna drev igenom i december 2018. En borgerlig regeringen hade alltså redan genomfört detta.

Tullen måste också fokusera mer på utförsel av varor. 2018 lades endast cirka två procent av myndighetens verksamhet åt att kontrollera utförsel av varor. De borde också genomföra betydligt fler in- och utresekontroller idag, samt kontroll av pass och andra ID-handlingar. Sverige måste ta sin gränskontroll på betydligt allvar än idag.

Tullens möjlighet till beväpning måste också ses över. När Rakhmat Akilov begått terrordådet på Drottninggatan 2017 begärde tullarna på Arlanda, Skavsta och i Värtahamnen att få beväpna sig. De fick nej, och därför utfärdade facket skyddstopp. Samtliga obeväpnade tullare gick alltså hem under terroristjakten. Så får det inte gå till.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se