Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Jomshof gjorde inget fel – och inte Annie Lööf heller”

Debatt
Publicerad: 2023-01-10 11:17

DEBATT – av Johannes Norrman, jurist och ersättare i Valnämnden i Kristianstads kommun (SD).

Den 23 december förra året frikände Solna tingsrätt elva män som stod åtalade för brott i samband med korankravallerna. Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof kommenterade domen i negativa ordalag, och i en debattartikel har företrädare för Sveriges domareförbund riktat skarp kritik mot hans uttalanden (Fel när Jomshof uttalar sig om en dom, 4 januari 2023, SvD). Kritiken är dock enligt min mening obefogad, och förråder en anmärkningsvärt negativ syn på den offentliga diskussionen.

Domstolarna måste tåla offentligheten – och Jomshof gjorde ingenting fel. Inledningsvis konstaterar jag att domstolarna självfallet måste vara oavhängiga riksdagen, och att domare också måste vara oavsättliga. Därom är alla ense. Av detta följer emellertid inte att domare ska upphöjas till något slags nytt prästestånd, vars resonemang och slutsatser utomstående aldrig får granska eller kritisera. I själva verket måste domstolarnas rättskipning, likt all annan statlig maktutövning, ständigt utvärderas av såväl folket som folkvalda.

Därtill kommer att förbundets kritik mot Jomshof avslöjar ett lika förutsägbart som tröttsamt hyckleri. För ett par år sedan meddelade exempelvis Solna tingsrätt en annan uppmärksammad dom, vari två nämndemän frikände en man åtalad för misshandel eftersom han kom från en “fin familj”. Annie Lööf gick raskt ut och kritiserade bedömningen, och Centerpartiet inledde även uteslutningsärende mot nämndemännen. För detta agerande mottog Lööf mig veterligen ingen offentlig erinran från Domareförbundet.

Gott så! Annie Lööf gjorde – i likhet med Jomshof – ingenting fel. Tvärtom var det av godo att allmänheten och politiker reagerade på domstolens argumentation. På samma sätt är det positivt att rättstillämpningen i Solna tingsrätt nu åter blivit föremål för samhällelig debatt. Överhuvudtaget är det min bestämda åsikt att såväl rättskipningen som lagstiftningen blir bättre av att bada i offentlighetens ljus.

Därutöver finner jag skäl att kommentera relationen mellan legalitet, opartiskhet och oberoende, som Domareförbundet ytligt berört i sin artikel. Domareförbundet förefaller sammanfattningsvis anse dels att kritik mot en meddelad dom hotar domarnas oberoende, dels att oberoende ipso facto utgör någon slags garant för lagenlighet och opartiskhet vid rättskipningen.

Jag tar avstånd från båda dessa argumentationslinjer. Negativa synpunkter från utomstående är inte i sig repressalier, och inte heller utgör en offentlig presentation av den egna åsikt en otillbörlig påtryckning. Rätten att offentligt framföra kritik mot rättstillämpningen (eller lagstiftningen bakom rättstillämpningen) i en redan meddelad dom, ligger i själva verket nära yttrandefrihetens kärna. Anledningen är i sin tur att även en domstol vars ledamöter åtnjuter oberoende kan döma rättsstridigt, eller rättsenligt men med ett utfall som illustrerar brister i lagen. Sveriges statsskick bygger på fri åsiktsbildning, och det innebär att ämbetsmän helt enkelt får tåla att ett avgörande blir föremål för offentlig diskussion. Det är överhuvudtaget suspekt att medelst dunkla hänvisningar till “hotet mot rättsstaten” försöka tysta kritik mot hur staten nyttjar sin makt.

Just därför är det också, för att runda av, min bestämda uppfattning att domstolsväsendet inte bör förvandlas till en självreglerande stat inom staten. Den dömande makten måste vara självständig under lagarna, men den får aldrig bli självhärskande över dem. Likt all annan överhet måste domstolarna ständigt granskas, kontrolleras och övervakas av verksamhetens föreståndare: svenska folket. Det finns i längden inget annat sätt att fjättra statlig maktutövning vid lagen – och det kommer det aldrig att finnas.

*Alla åsikter som uttrycks i artikeln är mina egna privata uppfattningar, och återspeglar inte uppfattningen hos någon myndighet eller annan statlig institution

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: