Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”God arbetsmiljö ett måste om byråerna ska klara konkurrensen”

Debatt
Publicerad: 2022-02-09 11:45

DEBATT – av Mikael Andersson, förhandlingschef Akavia & Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen

Undersökningar har historiskt pekat på vissa utmaningar för advokat- och juristbyråer när det gäller arbetsmiljö. Och trots att de goda exemplen på byråer som arbetar med att skapa hållbara arbetsplatser blir allt fler, löper delar av branschen risk att hamna i otakt med omvärlden.

Precis som i övriga näringslivet möts jurist- och advokatbyråer av krav på ansvarsfullt företagande. Då handlar inte bara om kunder som kräver dokumenterat goda arbetsvillkor hos sina leverantörer. Det gäller även vid rekryteringar, där kandidaterna allt oftare ser till frågor om arbetsmiljö- och jämställdhet.

Från undersökningar vet vi också att unga jurister vill kunna påverka sin arbetssituation. Mjukare värden som arbetsvillkor och ledarskap blir allt viktigare, medan traditionella motivationsfaktorer som delägarskap, befordringar och bonusar minskar i betydelse. Yngre jurister tenderar även att vara mer engagerade i frågor kring jämställdhet och mångfald. De värdesätter också en balans mellan jobb och privatliv, framför möjligheten till delägarskap.

Hittills har det saknats ett gemensamt kollektivavtal som reglerar arbetsförhållanden hos jurist- och advokatbyråer. Givetvis kan man vara en god arbetsgivare även utan kollektivavtal, men situationen är ändå ovanlig för svenska förhållanden. På sikt kan det dessutom få konsekvenser för branschens kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

Hittills har argumenten från branschen mot införandet av kollektivavtal främst handlat om att reglerna inte är anpassade till byråernas verklighet. Detta har nu Akavia, ett ledande fackförbund för akademiker och jurister, tillsammans med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen hörsammat. I dagarna lanserar vi ett nytt kollektivavtal – Juristavtalet – helt skräddarsytt för branschen.

I likhet med de flesta kollektivavtal har Juristavtalet riktlinjer för arbetstider, föräldralön och pension. Men avtalet är också anpassat till branschen, som kännetecknas av höga krav på leverans och kundlojalitet. Avtalet tar hänsyn till att det är vanligt med arbetstoppar och kompenserar detta med extra lön eller semester. Lönerna är fortsatt individuella och anpassade till verksamheten lokalt.

Samtidigt ska lönesättningsprincipen inte vara diskriminerande. Juristerna ska bedömas utifrån samma principer oavsett ålder respektive erfarenhet. Dessutom innehåller Juristavtalet flexibla lösningar gällande delägarskap och samverkansförfarande mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Kollektivavtalet ger en mycket bra grund gällande anställningsvillkor som helhet och ger även riktlinjer för medarbetaren och chefen gällande hållbar arbetsmiljö. Avtalet innehåller även flera möjligheter till anpassning om någon del av avtalet inte skulle passa medarbetare eller arbetsgivare.

Det finns många fördelar med kollektivavtal. Arbetsgivare kan enkelt försäkra samtliga anställda, erbjuda konkurrenskraftiga villkor samt ha kontroll över avgifter. Medarbetarna får en säkerhet genom försäkringar och reglerade anställningsvillkor. Ett kollektivavtal gör det även tryggare för anställda att lyfta missförhållanden såsom kränkningar och trakasserier.

På alla företag kan frågor uppstå kring hur olika situationer bäst hanteras. Med ett kollektivavtal vet alla vad som gäller. Detta sparar både tid och kraft för såväl arbetsgivare som medarbetare. Nu sätter vi en ny standard och skapar trygghet och förutsägbarhet i en bransch som kanske inte varit helt lämpad för kollektivavtal – hittills. Vi hoppas givetvis att så många som möjligt av Sveriges advokat- och juristbyråer ska inse de stora fördelarna som ett kollektivavtal medför och därför välja att teckna Juristavtalet. Förutsättningarna har aldrig varit bättre för branschen att få gemensamma riktlinjer.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons

Annons
Annons