Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Farligt slarv när nya konkurslagen öppnar för elektroniska underskrifter”

Debatt
Publicerad: 2021-06-24 10:23

DEBATT – av Martin Thulin, e-signeringsexpert på Hogia

Den nya konkurslagen som träder i kraft den 1 juli möjliggör digital underskrift och inlämning av konkursansökan. Underskrifter måste då uppfylla kraven för Avancerade Elektroniska Underskrifter, vilket kommer att göra hela förfarandet både effektivare och säkrare. Men förarbetet av lagändringen ger sken av att om signeringslösningen använder BankID så är lagkraven därmed uppfyllda, vilket inte stämmer. Detta måste förtydligas för att inte riskera att kraven misstolkas med ogiltiga underskrifter som följd.

Det finns olika typer av elektroniska underskrifter. Konkurslagen ställer krav på att det måste vara en Avancerad Elektronisk Underskrift. Korrekt utförd blir bevisförmågan därmed hög. Men i författningskommentaren till förarbetet av lagändringen finns en mycket olycklig formulering när det gäller BankID, vilket kräver ett omedelbart klargörande.

Enbart BankID kan inte alls generellt anses uppfylla kraven för Avancerade Elektroniska Underskrifter av ett PDF-dokument, vilket förarbetet ger sken av. Att enbart förlita sig på BankID och signera den lilla text som BankID-appen visar, räcker inte. Låt oss anta att det står ”Härmed signerar jag konkursansökan…”. Texten i sig skulle kunna anses underskriven med Avancerad Elektronisk Underskrift, men själva dokumentet skulle inte vara det.

Låt oss vidare göra jämförelsen med underskrifter av pappersdokument. Det vore då som att med bläck signera en PostIT-lapp med samma text och sedan klistra fast PostIT-lappen på konkursansökan. Det krävs mer än bara en penna och en signatur. Det måste göras på rätt ställe också. Samma sak med BankID. Det är en del i lösningen, men inte hela.

För att vara trygg är det viktigt att välja en leverantör av elektroniska signeringstjänster som kan påvisa att de verkligen lever upp till kraven för en Avancerad Elektronisk Underskrift enligt EU-förordningen eIDAS artikel 26. Det är också viktigt att säkerheten som omgärdar lösningen ska vara dokumenterat hög för att inte riskera att känsliga uppgifter läcker ut.

eIDAS-förordningen är och ska vara teknikneutral men det finns ingen anledning att frångå etablerade standarder inom området och riskera att underskrifter i efterhand visar sig vara ogiltiga.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: