Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Det kontantlösa samhällets sårbarhet är underskattad”

Debatt
Publicerad: 2021-07-05 09:25

Debatt – av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice.

Generöst kan sägas att det är killgissningar som styr beskrivningar över hur allvarliga de alltmer frekventa it-attackerna drabbar olika typer av digitala tjänster. Inte minst i vilken utsträckning exempelvis konto och kreditkortsinformation riskerar att hamna i orätta händer. MSB varnar för en situation där livsmedelsförsörjningen hotas när matkedjor tvingas att stänga på grund av kraschade betalsystem. Det alternativ som finns på plats är under avveckling – Riksbankens sedlar och mynt.

Enligt Sveriges Riksbanks rapport ”Så betalar svenskarna 2020” har användningen av kontanter under en tioårsperiod sjunkit från 40 procent till en nivå under 10 procent. Samtidigt är kontanter det dominerande betalningsmedlet inom euroområdet eftersom den största delen av dagliga betalningar görs med sedlar och mynt. Europeiska Centralbanken (ECB) betonar kontanters betydelse för social inkludering av svagare medborgare som de äldre eller låginkomsttagare.

ECB redovisar i sin rapport ”Kontanters roll” en lång rad argument till stöd för kontanters betydelse medan Sverige ännu en gång väljer vägar baserat på lösa antaganden och ett blött finger i luften. Precis som vid valet av strategi under coronapandemin envisas landets politiker med att ikläda sig rollen föregångsland med goda utsikter till undergång. I detta strategival har landets politiska ledning, i reell mening, överlåtit ansvaret för penningpolitiken på våra banker. Svenska banker har, trots alla tillkortakommanden och vanskötsel, på ett allsmäktigt sätt givits makten över kontanternas framtid. Bocken är därmed landets trädgårdsmästare.

Banker drivs med uttalat vinstintresse och för att uppnå största möjliga rörelseresultat krävs största möjliga inlåning till lägsta möjliga ränta, högsta möjliga ränta vid utlåning och dessutom de intäkter som genereras genom bankernas egna betalningssystem. Det ligger inte i bankernas intresse att kontantbetalningar görs då förtjänsten vid kontantbetalningar undanhålls bankerna. Bankerna har därmed ett tydligt egenintresse av kontanters avskaffande, all statistik talar för att man är på väg att lyckas.

I Aftonbladet den 3 juli 2021 uttalade sig it-säkerhetsexperten David Jacoby efter attacken som tvingade bland annat Coop att stänga ned hela sin verksamhet. Hans uppfattning är att det som då inträffade var ”ett stort och tydligt tecken på att vi är väldigt sårbara i vårt digitala samhälle”. Det har även det otal haverier som drabbat Swish, Bank-ID och bankernas kort och betalningssystem visat. Jacoby menar att vi bara sett början på vad cyberkriminella kan åstadkomma och att värre är att vänta. Alltmedan bankerna styr utvecklingen vidare mot kontanters avskaffande.

ECB:s realistiska och verklighetsförankrade syn på kontanters betydelse måste lyftas. I rapporten pekas på argument som går tvärs emot bankernas profitintresse och i första hand skyddar medborgare och försäkrar att samhället fortsatt fungerar oavsett digitala fiaskon. Några av de argument som framförs är särskilt betydelsefulla; Kontanter är frihet i den mening att sedlar och mynt är det enda betalningsmedel som människor kan inneha utan att involvera en tredje part, dvs bankerna. Det krävs varken utrustning, internet eller elektricitet för att betala och kan användas vid strömavbrott eller om du tappat ditt kort. Kontantaffärer skyddar ditt privatliv och respekterar ditt grundläggande skydd av integritet, identitet och personuppgifter i finansiella angelägenheter. Kontanter gör det lättare att hålla koll på dina utgifter och exempelvis hindrar att du ger ut för mycket pengar. Det är det snabbaste betalningsmedlet, med sedlar och mynt betalar du direkt. Kontanter har visat sig vara ett säkert betalningsmedel när det gäller cyberkriminalitet, bedrägeri och förfalskning.

Det är det av ECB hyllade systemet med kontantbetalningar som är på väg att kollapsa under bankernas giriga vinstjakt. Det är tryggheten i att kunna betala, även när alla barnsjukdomar drabbar de digitala systemen, som försvinner när kontantbetalningar avskaffas. Ett framtida kontantfritt samhälle kan komma att bli mycket kostbart, såväl i fråga om personlig integritet som att kunna handla mjölk även vid strömavbrott och it-attacker.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: