Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Det är inte slumpen som skapat Dumpen – en lagändring krävs”

Debatt
Publicerad: 2023-01-11 11:12

DEBATT – av Sara Nilsson och Patrik Sjöberg, Dumpen.

Det finns en mindre falang som valt att kritisera en av få verksamheter som arbetar för att förhindra övergrepp innan de sker. En lagändring skulle dock ge samhället befogenhet att minska förövarnas möjligheter att skapa offer av våra barn. Alltmedan politiken istället tillför resurser till verksamheter som har att hantera de spillror till barn som förövaren lämnar efter sig.

Det är naturligtvis problematiskt med privata initiativ som Dumpen. Kritiken som riktas träffar dock helt fel. Problemet är inte som många vill belysa saken Dumpens existens. Problemet är den orsak som gör att Dumpen existerar.

Med en uråldrig lagstiftning som inte når fram för att skydda barnen innan övergreppen sker, så är det inte bara initiativ som Dumpen som våra kritker hävdar inte anstår ett civiliserat samhälle – det är även skyddet för våra barn som inte når upp till den nivån.

Tragiskt nog har samhället inte valt inriktningen att förhindra och förebygga att våra barn utsätts för sexuella övergrepp. Istället läggs den politiska inriktningen och  resurser på en reaktiv lagstiftning och vård som först når fram när skadan är skedd.

När politiker och rättsvårdande myndigheter nedprioriterar problemet så blir det per automatik ansvarstagande vuxnas sak att agera och se till att barnen får de skydd som de är berättigade till. Barnen är samhällets främsta skyddsobjekt och det är naturligt att allmänheten reagerar när oskyldiga barn våldtas och ofredas sexuellt. Ibland tycks det dock inte spela någon roll hur stora oförrätter vi i Sverige utsätts för. Här är ett kraftfullt agerande att knyta näven, köra ner den i byxfickan och skicka iväg en riktigt arg emoji. Barnen förtjänar mer, barnen förtjänar bättre.

En politisk agenda med ambitionen att hantera de barn som redan har utsatts räcker inte till. En reaktiv lagstiftning som träder in först när skadan är skedd räcker inte till.

Det krävs en proaktiv lagstiftning som kriminaliserar varje typ av försök att kontakta barn i sexuellt syfte, redan innan fysisk målsägande kan identifieras. En så pass skarp lagstiftning att den ger polismyndigheten verktyg som krävs för att ingripa långt innan övergreppet har skett. Barnen förtjänar det, barnen förtjänar bättre.

Nätet har utvecklats till en fristad för alla de som söker kontakt med barn i sexuellt syfte. Nätverk av förövare och pedofiler utbyter erfarenheter och delar övergreppsmaterial i slutna och insynsskyddade grupper. Nära nog onåbara för de delar av vårt rättssamhälle vars uppgift är att skydda barnen och utan större risk att lagföras. Vill man att det ska finnas en fristat för förövare, där man i lugn och ro kan planera och diskutera sexuella övergrepp på våra barn? Barnen förtjänar inte det, barnen förtjänar bättre.

Lagstiftningen behöver gå hand i hand med teknisk utveckling och följa med sättet på vilket andra länder väljer att skydda de yngre generationerna. Storbritannien kriminaliserade sökande efter barn i sexuellt syfte redan 2016. Året efter sköt antalet fällande domar mot individer som söker barn i sexuellt syfte i höjden med 50%. Det som i första hand krävs är att regering och riksdag beslutar om ett tillägg i 6 kapitlet Brottsbalken där alla försök till kontakt med barn i sexuellt syfte kriminaliseras, redan på ett uppsåtsstadium. Vidare att påföljden för ett sådant brott undantagslöst ska vara fängelsestraff alternativt sluten rättspsykiatrisk vård. Barnen förtjänar det, barnen förtjänar bättre.

Brott mot en sådan lagstiftning ska kategoriseras som ett så allvarligt brott att den så kallade Preventivlagen (Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott) ska kunna tillämpas och ge polis möjlighet att tillämpa hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.

Det finns redan goda exempel på etablerad proaktiv lagstiftning i syfte att förhindra att brott och skydda människor utan att det för den sakens skull krävs ett fullbordat brott och brottsoffer. I trafiken stoppas och lagförs rattonyktra då det kan antas att rattfylleristen kan komma att vålla skada, samma sak gäller vid hastighetsöverträdelser och vårdslöshet i trafik. Personer som lagförs för denna typ av brottslighet har ännu inte skadat någon, men kan komma att göra det med orsak av ett oansvarigt beteende. Personer som söker efter barn och kontaktar barn i sexuellt syfte har därmed redan vidtagit åtgärder som är objektivt påvisbara och därmed möjliga att straffbelägga redan när de är i kontakt med någon som de tror är ett barn och faktiskt kommer till en mötesplats för att träffa barnet. Här heter det plötsligt att de inte gjort någonting. Så heter det inte när någon stoppas för en fortkörning, så varför åtnjuter våra barn ett sämre skydd än våra trafikanter?

Våra barn förtjänar en bättre lagstiftning, våra barn förtjänar bättre.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: