Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Vilka remissinstanser kommer att ta bladet från mun om vaccinationsbevis?”

Debatt
Publicerad: 2021-10-22 11:58

DEBATT – av Axel Berglund, jurist.

Ett 80-tal remissinstanser erbjöds möjlighet att yttra sig över regeringens nyligen framförda förslag till vaccinationsbevis (S2021/06359). Promemorian är på 68 sidor och innehåller förslag på detaljerade regleringar i förordningar med stöd av referenser till covid-19-lagen. Sammantaget utgör det föreslagna regelverket en förhållandevis komplex materia. Regeringen gav instanserna ogenerösa 10 arbetsdagar för att inkomma med svar på förslaget. Cirka en månad efter svarstidens utgång har endast 34 svar publicerats på regeringens hemsida. Ett antal instanser har inte svarat över huvud taget. Några yttranden, däribland JO:s (som var kritiskt), är ännu opublicerade. Anledningen är enligt Regeringskansliet att den person som ansvarar för att lägga ut remissvaren just nu har en hög arbetsbelastning.

Förslaget har kritiserats av undertecknad och 6 andra jurister i ett debattinlägg som nyligen publicerades i Dagens Juridik. Den föreslagna åtgärden, vaccinationsbevis, är inte bara problematisk sett ur ett fri- och rättighetsperspektiv. Bedömningen är också att den är grundlagsstridig. De närmare skälen för den slutsatsen har redogjorts för i en inlaga till Socialdepartementet författad av Bio-Medico Legala Nätverket, ett nätverk bestående av bland annat jurister och läkare som genomlyst regeringens förslag.

Många remissinstanser, däribland Civil Rights Defenders (CRD), uttryckte skarp kritik redan mot regeringens förslag till införande av covid-19-lag. Den gången var svarstiden också mycket kort (vilket CRD också uttryckligen kritiserade i remissvaret). Tyvärr kan det nu konstateras att CRD inte inkommit med remissvar i frågan som berör vaccinationsbevis. Kan den korta svarstiden ha spelat in i sammanhanget? Det är beklagligt om förslaget får stå oemotsagt av en sådan anledning.

Tidigare i år publicerade organisationen den viktiga rapporten ”Human Rights in a Pandemic” som belyser tvivelaktiga åtgärder som införts av regeringar med Coronapandemin som ursäkt. Den tar dock primärt upp situationen på Balkan. Nu behöver situationen i Sverige hanteras. I den processen bör enligt min uppfattning människorättsorganisationer (inte bara CRD) ta aktiv ställning och inte vara passiva när bollen ligger framför öppet mål. Det gäller även organisationer som inte finns med på regeringens sändlista, organisationer som bevakar medborgerliga fri- och rättigheter.

I dagarna löper svarstiden ut för utvalda remissinstanser – och allmänheten – att yttra sig över regeringens förslag om att (återigen) förlänga covid-19-lagen. Regeringen har uttalat att en förlängning av covid-19-lagen är en förutsättning för att det remitterade förslaget om vaccinationsbevis ska kunna tas vidare. Det innebär en möjlighet för de remissinstanser som inte hann med regeringens snabba passning förra gången att kommentera också förslaget om vaccinationsbevis. Vilka remissinstanser kommer hinna sätta sig in i frågan och ta bladet från mun?

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: