Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Valfläsk skapar rättslig otrygghet”

Debatt
Publicerad: 2022-08-22 12:58

DEBATT – av Violeta Bukera, jur. stud och Daniella Sundell, biträdande jurist och Rebecca Miller, biträdande jurist, samtliga engagerade i Oskyldighetsprojektet.

Just nu rasar ett krig i vår omvärld. I tider som dessa är det därför lätt att oroa sig för potentiella hot mot rikets säkerhet. Samtidigt pågår en valupptakt och utifrån de vallöften som presenterats anser vi i Oskyldighetsprojektet att det även finns skäl att oroa sig för de hot som finns inom riket. Vad för hot, tänker du? Hotet mot rättssäkerheten, menar vi.

Den senaste tiden har ett flertal förslag presenterats inom ramen för valrörelsen, det ena mer extremt och inskränkande än det andra. Bland dessa kan nämnas Kristdemokraternas senaste utspel, där polisen föreslås att alltid, vid en inre utlänningskontroll, ta fingeravtryck, fotografera och dna-topsa personen som kontrolleras. Vägrar denne att medverka ska polisen ges möjlighet att ta mobiltelefoner och datorer i beslag. Märk väl att detta avser personer som inte ens är misstänkta för någon brottslighet.

På agendan står också förslag såsom att förändra omedelbarhetsprincipen genom att bland annat tillåta vittnesförhör som hållits tidigt under förundersökningen som bevisning.

Dessutom föreslås att den misstänkte ska fråntas rätten till insyn under delar av förundersökningen, genom att förhör som är avsedda att användas som bevisning inte ska delges den misstänkte innan huvudförhandling. Även annan bevisning ska kunna undanhållas den misstänkte. Med andra ord ska den lagstadgade kontradiktionsprincipen och principen om equality of arms i Europakonventionens sjätte artikel inte längre ges något genomslag i svenska rättssalar. Vad dessa principer, något förenklat, innebär i praktiken är att båda parter ska ges tillgång till samma material och kunna slåss på lika villkor under en rättegång – oavsett om du är statens företrädare eller den som är misstänkt för brott.

Samtidigt slänger Moderaterna in ytterligare ett vedträ på den populistiska elden och föreslår att samtliga barn i utsatta områden ska utredas för adhd. Syftet med detta? Att kunna medicinera barnen för att förebygga att de hamnar i gängkriminalitet. Beprövade metoder mot kriminalitet läggs åt sidan till förmån för det vedträ som får doften av valfläsket att spridas längst.

Låt oss stanna upp och tänka till lite här. Vad är det egentligen som föreslås och mot vilka slår detta som hårdast? Om vi återgår till Kristdemokraternas förslag ovan, har partiledaren uttryckt att hon vill återuppliva det gamla Revaprojektet och införa ett s.k. “Reva 2.0”. Det är svårt att se hur ett sådant projekt ska kunna genomföras utan att baseras, i princip uteslutande, på etniska markörer. Står rasprofilering nära eller långt ifrån behovet att komma åt de individer som “utnyttjar vår gästfrihet för att begå brott”? Det är möjligen en samhällsfråga, men vi vet vad vi anser.

I Sverige har vi en tradition av att värdesätta de mänskliga fri- och rättigheterna som ska tillförsäkras var och en här i landet. De förslag som nu är på tapeten kan inte anses utgöra något annat än en kränkning av ett flertal av dessa. Det är med andra ord inte bara etiskt inkorrekt utan också grundlagsvidrigt. Ett beteende som inte hör hemma i ett modernt och fritt samhälle som det svenska. Det är dags att dra i handbromsen och backa några steg.

Det som pågår i Ukraina kan enligt oss endast ske eftersom Ryssland inte är en demokratisk stat. Den som vågar opponera sig mot kriget tas effektivt om hand av rättssystemet. Orättssäkerheten tillåts visa vägen. Sverige är fortfarande en demokrati, men av de vallöften som nu framförs kan vi konstatera att i vart fall rättssäkerheten befinner sig på ett sluttande plan. Det har under de senaste åren redan genomförts en rad lagändringar som inte kan ses som något annat än en eskalerande nedmontering av rättssäkerheten. Problemet är att när den väl nått botten är det för sent. Vi måste därför vara kritiska och vaksamma mot det valfläsk som politikerna nu stoppar ned i väljarnas stekpannor. Fläsk ser möjligen gott ut, men det är sällan bra för kroppen.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: