Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Snippa -domen och respekten för rättsväsendet”

Debatt
Publicerad: 2023-03-08 11:49

DEBATT – av Thomas Ahlstrand, åklagare i Göteborg.

Jag vet inte vad som hände i fläktrummet. Jag har ingen uppfattning om det var riktigt av Hovrätten för västra Sverige att ogilla åtalet för våldtäkt mot barn (hovrättens dom 2023-02-23). Men jag kan läsa hur hovrätten redogör för sina överväganden, och det står klart, att det åtminstone är tre allvarliga frågetecken här.

Först är det frågan om varför hovrätten inte prövade de alternativa brottspåståenden som uppenbart täcks av gärningsbeskrivningen. Domstolarna är inte, eller har hittills inte varit, bundna av åklagarens rubricering. Det andra problemet är att hovrätten kanske inte gjort klart för sig skillnaden mellan den medicinska termen ”de yttre könsorganen” och vardagsspråkets ”utanpå könsorganet”. För det tredje står det klart, att hovrätten, när den kommit i beråd om vad åklagaren och målsäganden menade och vad som allmänt avses med uttrycket ”snippa”, borde gått tillbaka till parterna och frågat. Det står i rättegångsbalken att det är så domstolen ska göra. Det sista är enligt mig det allvarligaste felet. Det är lätt att komma fel i egna tankar, också i grupp.

Men det händer ju att domstolar dömer ”fel” eller diskutabelt, och det blir inget mer med det. Samhället måste acceptera att en och annan åtalad blir frikänd som kanske inte borde bli det. Men här är frågan en helt annan.

Thomas Ahlstrand

Det handlar om respekten för domstolarna.

Det är tydligt att den allmänna opinionen, och däri inkluderas för en gångs skulle också huvudparten av juristvärlden, är starkt kritisk till domen. Det har dessutom dykt upp många förlöjliganden. Risken är att domstolarna förlorar i relevans och respekt.

Domstolarnas verksamhet är inte konst, och dömandet är inte konst för konstens egen skull. Domstolarna har ett uppdrag från samhället som måste skötas och skötas väl. Brister det här, eller brister det för mycket, kommer uppdragsgivaren, samhället, att reagera. En offentlig verksamhet som inte levererar utsätter sig för risk för reformer. I en situation där domstolar alltför ofta agerar alltför tokigt blir viktiga principer som dem om domstolarnas oavhängighet, den fria bevisprövningen och domarnas självständighet bara tomma fraser.

Och det ser vi tecken på. För en tid sedan kritiserade en högt uppsatt politiker, ordförande i justitieutskottet, en tingsrättsdom. Nu har två av domarna bakom ”snippa”-domen, de två nämndemännen, av sitt politiska parti, övertygats att de måste lämna sina uppdrag. De har i praktiken avsatts för att de ”dömt fel”. Det är oerhört allvarligt. Och vi vet ingenting om hur den politiska makten kommer att fördelas efter nästa val.

Men domstolarna bör inte lägga sig öppna för den sortens kritik. Därför, för rättsstatens egen skull, för domstolarnas integritet och självständighet, är det viktigt att ”snippa”-domen överprövas i juridiskt korrekta former och av juridiskt korrekta skäl. Alltså att rättssamhället reparerar skadan innan andra gör det.

Därmed inte sagt att den tilltalade måste dömas. Det är en helt annan fråga. Men ska åtalet ogillas, ska det ske på riktiga grunder. Till exempel att bevisningen kanske inte var tillräcklig.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: