Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Skulle du arbeta en hel dag för 500 SEK – före skatt?”

Debatt
Publicerad: 2021-09-17 11:09

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Nämndemannauppdraget är inget kall! Den arvodesnivå som råder visar på en medeltida attityd gentemot 83% av oss som dömer i olika mål i det svenska moderna rättsväsendet! Det är dags att göra något åt denna miserabla situation!

500 SEK före skatt är just vad en nämndeman får efter att ha lyssnat igenom en rättegång, som många gånger pågår en hel arbetsdag. Sedan ska nämndemannen fatta ett avgörande beslut rörande en annan människas liv och leverne. Ett beslut med samma tyngd och inflytande som en juristdomares.

Det är riksdagen som har fattat beslut om arvodet på 500 SEK till nämndemännen, men det var för 14 år sedan! Sedan dess har konsumentprisindex stigit med 13,5 %. Löneutvecklingen har under samma tid varit drygt 18 % i snitt. Men arvodet till oss nämndemän har trots detta stått stilla.

Med denna utveckling tenderar vår uppgift alltmer bli ett kall. Det är därför inte så konstigt att domstolarna har svårt att engagera arbetande människor som nämndemän. I t.ex. Norge, Finland och Danmark är ersättningen högre än i Sverige.

En stor del av rättsväsendets dömande funktioner vilar på att det finns nämndemän, idag nära 10.000 jämfört med knappt 2000 juristdomare. Svårigheterna att rekrytera nya nämndemän leder till ett minskande antal, vilket riskerar för domstolen att bryta mot uppdraget. Och det kan leda till att rättskedjans effektivitet undermineras och rättssäkerheten i samhället rubbas.

En utredning som lades fram till riksdagen 2013 (SOU 2013:49) och som fick namnet Nämndemannauppdraget, föreslog att arvodet skulle ökas till 1000 SEK per dag. Det var då, för 8 år sedan, men det förslaget ”glömdes”.

Från NRF:s sida anser vi det avgörande med skäligt betald arbetsinsats! Nämndemän ska även fortsättningsvis kunna rekryteras till den dömande verksamheten, vi vill även i framtiden trygga rättssäkerheten! Men – det är inget kall!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: