Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Regeringen sviker jägarna i blyhagelfrågan”

Debatt
Publicerad: 2022-12-09 10:32
Foto : Becky Yackley

DEBATT – av Pia Clerté, dynamisk sportskytt och jägare.

Enligt jaktpressen tänker inte regeringen agera i frågan om EU:s blyhagelförbud.

Det är dråpslag mot landets jägare som kommer att förbjudas att ens inneha blyhagelammunition i närheten av våtmark från den 15 februari 2023.

Sverige, liksom 23 andra EU länder, har redan ett förbud mot att använda blyhagelammunition över våtmark. Det är ett väl avvägt förbud som grundar sig i att det är farligt för andfåglar att få i sig blyhagel tillsammans med gruset de behöver för sin matsmältning.

För bly är farligt att förtära – däremot har FOI genom kemiska analyser slagit fast att metalliskt bly i mark och vatten inte är ett problem. Om det vittnar även alla de gamla telefonkablar med bly som fortfarande ligger nedgrävda och inte anses vara en risk.

Trots att det endast är tre EU-länder som inte redan har ett blyhagelförbud, väljer EU att skärpa reglerna för alla länder. I stället för att beivra användandet av blyhagel, beivras innehavet.

EU-förordningen har två mycket stora brister.

Först och främst utvidgas notionen av våtmark till att inbegripa i stort sett allt som är, har varit eller kan bli vått, naturligt vatten såväl som konstgjorda områden. En buffertzon på 100 meter från kanten av våtmarken räknas också in som förbjuden zon.

Det är en absurt att även tillfälliga vattenpölar eller diken ska räknas in. En jägare kan knappast veta var alla smältvattenpölar finns i skogen. Med EU:s definition inbegrips tillika den större delen av det svenska territoriet.

Det största problemet med förordningen är dock att EU frångår den mycket viktiga rättsprincipen om oskuldspresumtion som är en grundläggande princip i en demokrati. Omvänd bevisbörda gäller – det är den som bär med sig blyhagelammunition i ”våtmarkszonen” som ska bevisa sin oskuld. En Pandoras ask som inte bör öppnas.

När nu Klimat– och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) svarat att regeringen inte tänker agera i frågan är det kanske läge att påminna om Liberalernas uttalande i EU-nämnden (2020/12/04):

”Kommissionens förslag har flera brister, vilka behöver åtgärdas:

Förslaget innehåller en omvänd bevisbörda.[…] Det här är inte rimligt och det kommer ställa både jägare och myndigheter i ett osäkert rättsläge. Liberalerna motsätter sig att en sådan här bestämmelse införs. Det är endast att avlossa blyhagel i våtmark som bör förbjudas. […] Liberalerna anser att det är ett för trubbigt instrument att införa ett generellt nationellt förbud mot jakt med blyhagel. Vi anser istället att av länsstyrelserna utpekade områden ska fredas från jakt med blyhagel.”

Liberalerna påpekade förtjänstfullt de brister som förslaget innebär – precis som kollegorna i Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. EU:s blyförbud är onödigt, oproportionerligt och rättsosäkert – och i strid mot subsidiaritetsprincipen.

Vilken ny information ligger till grund för att ministern nu inte tänker agera i frågan och väljer att varken stå upp för den svenska definitionen av våtmark eller försvara den ack så viktiga oskuldspresumtionen?

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: