Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Rättsväsendet behöver mer resurser”

Debatt
Publicerad: 2021-12-14 11:25

DEBATT – av Olof Peterson, juriststudent.

Att ha rätt innebär inte alltid att få rätt. Lagen kan vara den bästa och rättvisaste i världen, men finns det i praktiken ingenstans man kan vända sig så an man inte använda sig av den. Domstolsväsendet är idag kraftigt överbelastat. Komplicerade mål tar sin tid, men ett enkelt tvistemål ska inte behöva ta år. Det är för lång tid av rättsligt dödläge. Ett fungerande och snabbt rättsväsende är inte bara en förutsättning för att juridiken ska fungera, utan också en förutsättning för en fungerande rättsstat. Domstolsverket har vittnat om att rättsväsendet är så pass överbelastat att det inte har tid att ta upp alla mål, vilket gör domstolsprövning till en flaskhals i rättsväsendet.

Rätten till en rättvis rättegång är så fundamental i vårt statsskick så den behöver knappast förklaras. Men att på papperet ha ett rättvist system betyder inte speciellt mycket om man inte har tillgång till det. Domstolarnas långa handläggningsprocesser och väntetider gör så att man behöver vänta längre på att få sin rätt. Det kan vara en ägandetvist om ens hem, ett socialtjänstärende som rör barn eller ett personrån. Dessa situationer har enorm betydelse för dem de drabbar och måste skyndsamt klaras upp. All rättssäkerhet och rättvis lag i världen kommer inte att kunna hjälpa en annars.

Den stora risken om domstolar inte skyndsamt kan lösa mål är att människor skulle söka sig någon annanstans för att få rätt. I bästa fall är det privata institut som skiljedomsnämnder och i värsta fall medborgargarden och folkdomstolar. Även om privata domstolsliknande förfaranden finns och kan erbjuda ett alternativ så är det vanligen en oerhört kostsam process och därmed inte ett alternativ för alla.

Vår lagstiftning bygger på att du ska kunna vända dig till domstolen. När någon har stulit något av dig har du ingen rätt att stjäla tillbaka det utan gör dig i så fall skyldig till självtäkt. Tanken är att vi ska vända oss till rättsväsendet och inte lösa våra fejder själva. Detta kommer av den goda tanken att landet ska styras av lag å rätt, snarare än att starkast överlever. Systemet fungerar dock inte om tiden det tar att lösa en konflikt är så oskäligt lång att det skulle vara enklare att bara låta tvisten stå eller glömma den stulna ägodelen.

Domstolarnas långa handläggningstider beror inte på ovilliga ämbetsmän eller ett dåligt rättssystem utan är en resursfråga. I takt med att befolkningen har växt och att brottmålen har ökat så har utbyggnaden av domstolsväsendet halkat efter. Fler domstolar skulle säkra upp rättssystemet så att varje människa kan känna att de får sin rätt där och inte lämnas vind för våg.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: