Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Prioritera offer för människohandel”

Debatt
Publicerad: 2020-10-16 10:54
Foto: Derry Philip, A21 & Esaja Ekman

Av Lovisa Njord Johansson, Ruth Nordström, Elise Lindqvist & Rebecca Ahlstrand

Den 18.e oktober är det EU:s anti-traffickingdag och människohandel uppmärksammas över hela EU. Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. I dag är närmare 40 miljoner människor offer för människohandel. Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål den mest utbredda formen för utnyttjande.

Det är lätt att förblindas av siffror och tänka att människohandel sker någonstans på en bordell i Asien, långt borta från oss. Men bakom varje siffra står en människa. Vi möter dem utanför ICA där de sitter och tigger med sina pappersmuggar. Vi ser dem arbeta på massage- eller nagelsalonger. Vi träffar dem i sällskap med någon på väg in på ett hotellrum i city. Vi träffar dem på Stockholms prostitutionsgata, Malmskillnadsgatan.

De flesta offer för människohandel i världen är kvinnor och barn. Slavhandeln omsätter miljarder av dollar årligen och utgör i dag en av de mest lukrativa verksamheterna för kriminella organisationer över hela världen. Den krisartade situationen för flyktingar har under den senaste tiden inneburit att aktörer utnyttjat ensamkommande flyktingbarn för prostitution i allt högre utsträckning, även i Sverige. I polismyndighetens lägesrapport om människohandel beskrivs riskerna för ett växande skuggsamhälle i Sverige, med asylsökande som går under jorden när de får av avslag på ansökan om uppehållstillstånd, och som lätt blir offer för hänsynslöst utnyttjande och människohandel.

Offer för människohandel som kommer till Sverige härrör ofta från ursprungsländer där det råder stor fattigdom och arbetslöshet och tillsammans med väpnade konflikter och systematisk diskriminering av kvinnor och avsaknad av sociala skyddsnät blir detta bakomliggande orsaker till att alltfler blir utsatta.

Skandinaviska Människorättsjuristerna är svenska experter i flera EU-projekt mot trafficking och företräder offer för människohandel i juridiska processer. Under de senaste åren har vi uppmärksammat brister och luckor i lagstiftningen som gör att offer för människohandel inte garanteras det rättighetsskydd de enligt internationella konventioner bör ha. En sådan stor brist är att det i Sverige krävs en polisanmälan och ansökan från förundersökningsledare för att offer för människohandel skall få en så kallad reflektionsperiod, det vill säga en period med återhämtning för att komma loss ur människohandlarnas grepp och inflytande och kunna ta ställning till om de vågar samarbeta med polis, åklagare och andra myndigheter. Enligt internationella konventioner skall den här reflektionsperioden ges villkorslöst, det vill säga utan koppling till ett pågående brottmål.

Europarådets Expertkommitté (GRETA) har riktat kritik mot Sverige för att inte leva upp till åtagandet om ovillkorlig reflektionsperiod och att tillgången till hjälp för offer för trafficking villkoras av samarbete i utredning av brottmål. Ofta befinner sig förövarna – människohandlarna i ett annat land och i utlänningslagen är reglerna om reflektionsperiod villkorade av att en förundersökningsledare kan inleda någon förundersökning, vilket inte är möjligt när brottet inte begåtts här.

Det är oerhört angeläget att offer för människohandel får en reflektionsperiod och att deras mänskliga rättigheter som slås fast i Europarådets traffickingkonvention respekteras.

Vi vänder oss därför till riksdagen, till Per Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med en vädjan om att tillämpa och genomföra alla delar av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och möjliggöra för misstänkta offer för trafficking att få en villkorslös reflektionsperiod enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

————————————————————————————————————

Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna, svensk expert i EU-projekt mot trafficking

Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna, svensk expert i EU-projekt mot trafficking

Lovisa Njord Johansson, Strategic partnership and mobilization coordinator, A21

Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: