Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Polisens klanregister – en juridisk härdsmälta”

Debatt
Publicerad: 2020-09-29 10:11

DEBATT – av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice.

En månad har förflutit sedan vice rikspolischef Mats Löfving i en radiointervju lät chocka nationen med beskedet att det i Sverige finns en etablerad klankultur. Ett 40-tal familjer som flyttat hit med som enda syfte att begå brott. De påstått kriminella klanerna har kartlagts av polisen och förekomsten av ett existerande klanregister styrks av den namnpublicering som skett i högerpopulistisk media. Rikspolismyndigheten har därmed låtit upprätta ett register snarlikt det romregister som föranledde JO att rikta mycket allvarlig kritik mot Skånepolisen.

Polisens klanregister kan sägas vara ett barn av sin tid och kan ses som en fortsättning sedan man lyckats etablera gängkriminalitet som ett begrepp. Samtidigt kan sägas att klanregistret är ett barn som enbart dess egen mamma kan älska. Detta till trots har nyheten om polisens klanbekämpning unisont omfamnats och hyllats av ledarskribenter, krönikörer och debattörer i alla ledande medier. Välgrundade analyser, ifrågasättanden och kritiska frågor har lyst med sin frånvaro.

En första fråga som borde ställts till vice rikspolischef Mats Löfving är om det företagits någon konsekvensanalys inför offentliggörandet av klanregistret. De familjer vars efternamn gjorts kända, beskrivna såsom kriminella klaner, har utpekats som kriminella grupper. Oaktat att det endast är ett fåtal av de enskilda familjemedlemmarna som lagförts för brott.

Ett exempel är att i en av de listade familjerna förekommer 78 personer med samma efternamn och enligt tillgängliga söktjänster har 3 av dessa familjemedlemmar lagförts för brott.

Det är oförenligt med såväl inhemsk lagstiftning som konventionsrätten att peka ut enskilda såsom klandervärda och kriminella endast beroende på att de bär ett visst efternamn. De påståenden som Polismyndigheten framfört kring de påstådda klanernas/familjernas kriminalitet är synnerligen allvarliga och kommer av naturliga skäl drabba tusentals hederliga samhällsmedborgare som inte kan råda över att de tillhör en viss familj med visst efternamn. Naturligtvis innebärande en livslång stigmatisering och ett livslångt lidande.

Bland medlemmar i de kriminella klanerna förekommer personer som idag arbetar som poliser och de som utbildar sig till exempelvis läkare. Yrken vilka kräver tillgång till sekretesskyddade uppgifter och ger full inblick i polisens pågående brottsbekämpning. Hårt arbetande och goda medborgare vars existens nu hotas av det förtal mot grupp som den ogenomtänkta klanregistreringen de facto innebär.

Jan Hofvenstam vid Polismyndighetens underrättelsetjänst har i Aftonbladet den 8 september 2020 uttalat att barnen i de kriminella klanfamiljerna redan från födseln har ambitionen att ”ta över i kriminalitet”. Om den illa underbyggda uppgiften skulle visa sig vara riktigt torde det innebära ett ansvar för samhället att omedelbart omhänderta varenda unge som fötts in i en familj med visst efternamn. Hofvenstams uttalande utgör en synnerligen allvarlig kränkning av tusentals minderårigas rätt att betraktas som oskyldiga och kan endast beskrivas som insiktslöst.

Enligt svensk rättstradition och demokratiska rättsprinciper lagförs enskilda individer för brott som konstaterats av domstol under rättvisa förhållanden. Det saknas varje utrymme att med lagstöd rikta ogrundade anklagelser om kriminalitet mot den som oförskyllt råkar bära en brottslings efternamn. Här har polisens klanfanatiker kränkt tusentals personers rätt att betraktas såsom oskyldiga intill motsatsen bevisats.

En av klanregisteringens på förhand givna konsekvenser är dess negativa inverkan på polisens redan idag svåra arbete i landets utsatta områden. Istället för integration kommer det olagliga registret leda till ytterligare segregation och till det ”vi och dom” samhälle som tycks vara populismens målsättning.

Polismyndigheten borde tagit lärdom av den kritik som JO riktade i ärende 5205-2013 där registrering av romer skett utifrån lika lagstridiga kriterier som valt att ställa upp även denna gång. Då handlade det om etnicitet nu låter man sig nöjas med visst efternamn. Om romregistret kan sägas ha varit ett juridiskt haveri utgör klanregistret en härdsmälta av samma magnitud som Tjernobyl.

Polisens klanregistrering och det sätt på vilket det har presenterats av polisen utgör förtal av grupp, kränkning av barnens rätt att betraktas som oskyldiga och alla hederliga klanmedlemmars rätt till oskuldspresumtion.

Därför har jag JO-anmält Polismyndigheten

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: