Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Polisen feltolkar vapenförvaringsregler”

Debatt
Publicerad: 2022-05-11 11:30
Roland Dahlman

DEBATT – av Roland Dahlman, Ordförande, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Skytteidrotten har varit en av de snabbast växande idrotterna det senaste decenniet, i genomsnitt har de förbund som har skytte på programmet vuxit med 40 procent. Vissa förbund, exempelvis Skidskytte och dynamiskt skytte har vuxit ännu mer.

Även jakt har under samma tid ökat – inte minst i grupper där detta tidigare var relativt ovanligt som kvinnor och yngre personer i storstad. Det har också blivit vanligare med att flera personer i samma familj ägnar sig åt jakt eller skytteidrott.

Den som har vapen måste förvara dessa i vapenskåp – en klok regel som i princip alla tycker är bra. I samband med att förvaringsreglerna infördes sjönk antalet stölder märkbart och fortsätter ännu sin fallande trend. Men när förvaringsregler kombineras med myndigheters övertolkningar som lagstiftaren aldrig avsett kan det ställa till stora problem.

Vid införandet av lagkravet på privatpersoners förvaring i vapenskåp gavs polisen föreskriftsrätt för butikers och föreningars förvaring. Dessa, som i motsats till privatpersoner dels annonserar sin verksamhet, dels är obemannade nattetid när inbrottsrisken är högre, har kommit att få strängare förvaringsförvaringskrav: Där ställs istället för krav på förvaring i vapenskåp, krav på att de ska förvaras i Värdeskåp (”Grade III”). Polismyndigheten fick inte föreskriftsrätt för enskildas förvaring så där kan man tänka sig att vapenskåp skulle räcka. Men icke.

Man skrev emellertid också in att enskilda istället för krav på förvaring i vapenskåp kunde få en ”särskild förvaringsföreskrift”. Riksdagens intention var där att den som redan hade en förvaring som var säkrare än vapenskåp skulle kunna fortsätta med det. Tyvärr formulerades denna regel på ett otydligt sätt, vilket möjliggjort att den tillämpas med rakt motsatt innebörd. Idag tvingas därför många licensinnehavare där det i hushållet finns flera som är jakt- och skytteintresserade att förvara dessa enligt samma rutiner som om de drivit en jaktbutik…

Rättsläget är osäkert, även om det finns flera domar från kammarrätterna som ger jägare och skyttar rätt att förvara sina vapen kräver detta att den sökande går till domstol för att få rätt. I normalläget – och utan en dom i ryggen – gör Polismyndigheten den för den enskilda orimliga övertolkningen med krav på förvaring av alla hushållets vapen i värdeskåp avsedda för företag och föreningar.

Tillämpningen innebär exempelvis att när den hemmaboende dottern i en familj där föräldrarna håller på med skytte vill börja tävla själv med egna vapen tvingas familjen ersätta sina godkända vapenskåp med värdeskåp. Dessa kostar för det första minst tio gånger så mycket som ett vanligt vapenskåp – en kostnad som privatpersoner till skillnad från företag inte kan dra av. För det andra kan kravet i praktiken vara omöjligt att uppfylla. Dessa skåp väger så mycket att de normalt inte går att ha i lägenheter där bjälklagen inte klarar större belastning än byggnormernas krav – vilket gäller de flesta moderna lägenheter. Alternativen som familjen står inför är då att några får sluta med några grenar eller så får de flytta till en villa där det är möjlighet att ha värdeskåpet på bottenvåningen. Samma sak kan uppstå om exempelvis två aktiva pistolskyttar flyttar ihop.

Det är dags att Riksdagen förtydligar detta, det bör i lagen skrivas in att en privatperson alltid ska kunna förvara sina vapen i godkänt vapenskåp, oavsett om det på samma adress finns andra personer som innehar vapenlicenser. Polismyndighetens hantering av denna fråga visar också på att det är angeläget att riksdagsbesluten från 2019, 2020 och 2021 om att ansvaret för vapenfrågor flyttas från Polismyndigheten till en annan myndighet snarast genomförs.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: