Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Oförtjänt medial uppmärksamhet för före detta justitieråd”

Debatt
Publicerad: 2021-03-31 12:54

DEBATT – av Martina Kallenberg, Juristbyrån Martina Kallenberg AB.

Jag skulle vilja anlägga ytterligare ett perspektiv till den debatt som nu pågår angående att ett tidigare justitieråd är friad för misstankar om brott och inte längre är häktad. Nämligen ett grundläggande perspektiv som inkluderar oskyldighetspresumtionen, likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Principer som gäller för envar i vår rättsstat. Envar som frikänns från misstankar om brott är oskyldiga. Punkt. Vilket brott det än handlade om och vem som än misstänktes ha begått brottet mot vem det än var. Det finns ett juridiskt imperfekt här. Detta juridiska imperfekt måste vara kompromisslöst. Det går alltså inte vara lite skyldig eller lite oskyldig.

Det tidigare justitierådet uttalande för några år sedan angående debatten kring när Sture Bergwall f.d. Thomas Quick fick resning och dömts oskyldig för åtta mord att man trots detta inte kunde veta om Sture Bergwall var skyldig eller inte, att domstolars frikännande domar inte sa något säkert om verkligheten. Av de tankar, känslor och åsikter att döma som det tidigare justitierådet gett uttryck för i media efter att han släppts fri från häktning och friats från misstankar om brott ges inget utrymme för tvivel huruvida man nu säkert kan säga något om verkligheten, om man fortfarande inte kan veta om han är skyldig eller inte. Den före detta målsäganden har en annan version att berätta. Men, juridiken har för nu haft sin gång, överprövningar kan återstå. Därefter tar en annan verklighet vid som måste hanteras inom andra professioner. Detta är en viktig distinktion att göra.

Det tidigare justitierådet satt häktad i drygt två veckor. Därefter höll han presskonferens i sin trädgård. Det mer vanliga scenariot efter att en person i det svenska rättssystemet släpps fri ur ett häkte är att man går ut till ingenting, i många fall har man förlorat mycket trots att man under tiden som häktad betraktas som oskyldig. Många gånger handlar det om sådant som inte kan värderas i pengar såsom t.ex. tid och relationer.

Det tidigare justitierådet tycks inte ha förlorat mycket under den tid han var häktad men han har aviserat att han ska kräva ett stort skadestånd av staten. Hans uppfattning är att han inte blivit behandlad som envar i vårt rättssystem, att han är undantaget. Det rättssystem han under flera år själv varit en del av. Jag anser att detta säger mer om det tidigare justitierådets egen uppfattning än om det svenska rättsystemet i sig. Det grundläggande skandalvärdet är att det tidigare justitierådet som person har fått för stort utrymme i förhållande till det förväntade resultatet. Nämligen att polis, åklagare och domstolsväsendet har skött sitt arbete med beaktande av bland annat likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Business as usual, helt enkelt.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: