Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Fult spel att gömma lagförslag om narkotika i Gängbrottsutredningen”

Debatt
Publicerad: 2022-01-04 11:52

DEBATT – av Karl Emil Ekdahl, Advokat, Advokatfirman De Basso och Joacim Wallgren, Biträdande jurist, Advokatfirman De Basso, Styrelseledamot, Föreningen Tryggare Ruspolitik.

I sitt arbete mot den organiserade brottsligheten har regeringens utredare under arbetsnamnet Gängbrottsutredningen tagit fram betänkandet ”Skärpta straff för brott i kriminella nätverk”. Bland förslag som hårdare straff för rån och utpressning återfinns också ett förslag om att vidga kriminaliseringen av försök och förberedelse till ringa narkotikabrott.

Det angivna syftet är att man ska komma åt fall där någon till exempel beställer narkotika över internet men där köpet stannar vid ett försöks- eller förberedelsebrott. Avsikten med de nya lagförslagen är att avskräcka brukare från att handla narkotika på internet, någon sådan effekt finns det dock inget stöd för. Att kriminalisera förstadierna till innehav och annan befattning motiveras i utredningen med att det som en allmän utgångspunkt gäller att beteendet som kriminaliseras ska vara straffvärt.

Utredningen hamnar i en mycket märklig slutsats i konstaterandet att en person som befinner sig i missbruk och beställer narkotika har ett beteende som är straffvärt. Det är märkligt framför allt för att ett förslag av den här typen inte kommer hjälpa polisen att komma åt langarna och än mindre de högre upp i de kriminella hierarkierna – det
är i vanlig ordning bara de längst ner i hierarkin som kommer träffas av den föreslagna lagstiftningen. Det är därför också svårt att förstå vad förslaget gör i en gängbrottsutredning.

Att bruka narkotika har varit olagligt sedan 1988 och konsumtionsförbudets effekter har sedan dess införande aldrig utretts. Vi vet alltså inte om konsumtionsförbudet alls har någon effekt på användandet av narkotika och narkotikarelaterade dödsfall. Det finns ingen som helst evidens för att det skulle ha någon effekt, tvärtom är den
största ökningen av narkotikabrott just eget bruk och innehav. Att gömma lagförslagen i en utredning på temat “tuffare tag mot gängen” är fult spel då försäljning över internet redan är kriminaliserat. Föreställningen att brukarna inte kommer beställa narkotika över nätet med risk att dömas för ett försöks- eller förberedelsebrott är inte bara naiv utan den går emot allt vad politikerna sedan 1990- talet borde ha förstått vid det här laget. Nämligen att en repressiv narkotikapolitik inte leder till minskat bruk, det leder till den högsta narkotikadödligheten i Europa.

António Guterres (FN:s generalsekreterare) och Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO:s generaldirektör) har via sina globala organisationer gått ut med mycket tydliga inställningar om att konsumtionsförbudet ska utredas och en
avkriminalisering bör övervägas. Att socialminister Lena Hallengren och justitieminister Morgan Johansson trots statistiken anser sig veta bättre än FN och WHO är närmast skrattretande, men skrattet fastnar som en klump i halsen när man inser att det i slutändan handlar om människoliv.

Remissinstanserna har fått utrycka sina åsikter om förslagen. Föga förvånande har ytterst få remissinstanser lyft lagförslagen angående vidare kriminaliseringar av försök och förberedelse till ringa narkotikabrott i sina yttranden. Folkhälsomyndigheten, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Lunds universitet och Sveriges advokatsamfund ställer sig dock på olika grunder kritiska till förslaget. Betänkandet blir nu förslag till lag som granskas av Lagrådet. Vår förhoppning är att denna juridiska elit uppmärksammar orimligheten i de nya lagförslagen.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: