Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: “Du är inte dina betyg”

Debatt
Publicerad: 2023-01-26 12:46

DEBATT – av Ida Kjos, chefsjurist och initiativtagare till #medvilkenrätt, aktiv för jämställdhet via sociala medier, talare samt poddare.

I min roll som chefsjurist har jag haft förmånen att träffa studenter i olika sammanhang genom åren. En av de vanligaste frågorna från studenterna är den om “hur viktigt det är med betygen?” Frågan ställs ofta med ängslan och oro i blicken. “Jag har inte högsta betyg i allt, kanske bara i hälften” säger en, “Jag har mest medelbetyg” säger en annan.

Idag vet vi att betyg och CV är några av de sämre indikatorerna för framtida framgång på en arbetsplats. Vad gäller betyg och CV-granskning kan vi se information om studieresultat, info om utbildning och hur många års relevant erfarenhet personen har. Men som metod för att förutsäga framtida arbetsprestation är det inte särskilt framgångsrikt. Att använda urvalsmetoder med så låg validitet i ett så tidigt skede i rekryteringsprocessen är problematiskt. När vi senare i processen använder metoder med högre validitet har vi eventuellt redan sorterat bort några av de bäst lämpade kandidaterna. I ett CV kan vi även se personens namn, kön och ålder. Det riskerar att dels leda till diskriminering, men även att sänka träffsäkerheten i anställningsbeslutet.

Högst upp på listan över starka indikatorer kommer istället strukturerade och ostrukturerade intervjuer, kognitiva tester och kunskapstester, telefonintervjuer, tidigare kollegors bedömningar, arbetsprover och integritetstester. Detta vet de flesta bolag inom näringslivet idag, och har sedan länge anpassat sin rekrytering därefter. Trots detta tycks de främsta advokatbyråerna alltjämt använda betyg och CV som urvalsmetod i det första steget. Jag kan inte undgå att reflektera över vilka konsekvenser det får. Över hur många potentiellt framgångsrika jurister vi väljer bort redan innan det fått möjlighet att ställa sig på startlinjen. Vi är en bransch med hög svansföring, som sig bör, men här finns utrymme till självreflektion.

När jag ställde frågan till ansvarig hos en av de större byråerna fick jag som svar att “vi måste använda betygen, annars går det inte att sålla bland alla ansökningar”. För mig är det att göra det enkelt för sig, och samtidigt att upprätthålla bilden av branschen som konservativ och i vissa fall förlegad. Det finns idag otaliga verktyg och tjänster som möjliggör effektiva och snabba urvalsprocesser, även för de som tar emot stora mängder ansökningar. Metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet, som banar för framgångsrika rekryteringar.

Det är min fulla övertygelse att advokatbranschen ska tillhandahålla eminenta juridiska rådgivare. Det ska jag som upphandlande jurist kunna förlita mig på när jag betalar dyrt för juridiska tjänster. Men, de främsta juristerna är nödvändigtvis inte de som under studietiden erhöll högst betyg eller har det finaste CV:t.

Min erfarenhet säger, likt forskningen, att det istället handlar om personliga egenskaper och förmågor. Betygen ger en fingervisning om ambitionsnivå under studierna samt kapacitet och förmågan att ta till sig mycket textmassa. För att lyckas som jurist krävs dock fler parametrar än så. Logiskt tänkande, kreativitet, initiativförmåga, kommunikation, gott omdöme, pragmatism och självständighet är egenskaper som jag själv letar efter hos såväl juniora som seniora jurister när jag rekryterar. För de allra flesta krävs även förmågan eller i vart fall potentialen till att leda andra. Inget av detta lär vi oss under utbildningen och kan heller inte indikeras genom våra betyg eller vårt CV. Det är därför avgörande att urval sker baserat på fler aspekter.

Jag brukar svara den orolige studenten genom att säga: “Ja, det krävs höga betyg för att ta sig in på någon av advokatbyråerna. Vilket är problematiskt. Så är det. Men det finns andra vägar att gå. Kontakta en myndighet, advokatbyrå eller ett bolag och be om en praktikplats, skriv till en verksam jurist och fråga om mentorskap, åk utomlands och praktisera, eller gör något som får dig och din person att sticka ut och möjlighet att visa framfötterna. Vägen kanske blir något längre, men för den som drömmer om att bli advokat är det såklart fullt möjligt ändå. Du är inte dina betyg.”

Till branschen ställer jag frågan, har vi råd att fortsätta rekrytera som vi alltid har gjort?

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: