Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Den nya regeringen får inte glömma barnen”

Debatt
Publicerad: 2022-10-24 11:30
Foto: Jessica Gow / TT /

DEBATT – av Elaine Eksvärd, retoriker och grundare av föreningen Treskablinoll.

Idag blir 1 av 4 barn utsatta för sexuella övergrepp innan de hinner fylla 18 år. Det motsvarar 8 barn i varje klass. År 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, men dessa mörka siffror visar på att barns rättigheter ändå glöms bort i politiska debatter och oavsett styre genom tiderna har barns röster inte prioriterats. Hos överlevare av sexuella övergrepp som barn är suicidrisken 26 gånger högre, och vi hoppas att vår nya regering bestående av M, L och KD med stöd av SD, tar barns rätt till en trygg barndom på allvar.  

I Barnkonventionens artiklar 34, 35 och 39 lyfts speciellt vikten av att skydda barn från alla typer av sexuellt våld och exploatering samt att barn som varit utsatta har rätt till rehabilitering, stöd och vård. Idag är vårdköerna till Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningarna (BUP) längre än någonsin, och det gör det inte bättre att M under sin tid som ett av de partierna som styrt Region Stockholm gjort ett aktivt beslut att vilja skära ner och sälja ut Barn- och Ungdomspsykiatrin. Faktum är att antalet BUP-mottagningar i Region Stockholm nästintill halveras innan året är slut. Nu har vi visserligen ett nytt styre i vår region, men just denna vetskap kring hur partier väljer att styra är högst oroväckande. Att vi politiker gärna reducerar 16 BUP-mottagningar till 9 är minst sagt skrämmande. Hur är dessa beslut i linje med Barnkonventionen?  

Inte nog med att ordet “barn” nämns fler gånger i den här korta debattartikeln än i hela Tidöavtalet. Barn kommer att påverkas både direkt och indirekt av regeringsblockets avtal och därför behövs ett starkare barnrättsperspektiv i allt politiskt arbete. Det behövs även konsekvensanalyser av politikernas beslut som rör barn, för att säkerhetsställa att barn inte glöms bort och att barnkonventionen efterföljs.  

M, L, KD och SD är bra på att utlova högre straff för förövare, men att sätta ett fåtal förövare bakom galler hjälper inte alla de tusentals barn som lever med trauma från det de har utsatts för. Fokus måste ligga på att ge barn den vård, stöd och rehabilitering som de behöver. Det ska finnas resurser för att ge barn rätt möjligheter till att läka efter traumatiska upplevelser och det får inte tidsbegränsas eller påskyndas. Faktum är att bara 1 av 10 barn vågar anmäla, vilket gör det ännu viktigare med stöd och rehabilitering för att på så sätt kunna fånga upp alla de barn som lever i tystnad. Fortsättningsvis behövs det mer resurser åt det förebyggande arbetet för att förhindra att barn från första början hamnar i förövares händer. Det är därför grundläggande att BUP prioriteras i regeringens budget.  

Idag blir 8 barn i varje klass berövade på en trygg barndom. Alla barn har rätt att få växa upp fria från sexuellt våld och det största ansvaret ligger hos er politiker. Det är upp till bevis nu, svik inte våra barn.  

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: