Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Barn som utsatts för människohandel skyddas inte”

Debatt
Publicerad: 2021-10-18 11:07
Foto: Derry Philip och Esaja Ekman

DEBATT – av Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna, Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsadvokaterna och Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan.

I dag, den 18e oktober – på EU:s dag mot människohandel – släpper vi en rapport om människohandel ur ett barnrättsperspektiv. Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kränkning av människans värdighet och integritet. FN-organet UNICEF beräknar att så många som 1,2 miljoner barn blir utsatta för människohandel varje år. Enligt Europakommissionen bedöms resande och ensamkommande asylsökande barn har varit utsatta för en stor risk att utsättas för trafficking och exploatering i Sverige. Mellan 2013–2016 fanns det indikationer på att över 1500 ensamkommande barn försvunnit i landet och att de flesta troligtvis är barn från ursprungsländer som Afghanistan, Syrien och Irak. Enligt Europakommissionen är det emellertid troligt att människohandeln med barn i Sverige är större än vad statistiken visar eftersom många potentiella brottsoffer inte kommer till myndigheternas kännedom överhuvudtaget. Sedan COVID-19 pandemin har FN-organet UNODC uppmärksammat det ökade antalet offer för människohandel och det faktum att barn drabbas i allt högre utsträckning. Skandinaviska Människorättsadvokaterna har varit svenska experter i flera EU-projekt mot trafficking och företräder offer för människohandel i juridiska processer och därigenom uppmärksammat brister och luckor i lagstiftningen som gör att offer för människohandel inte garanteras det rättighetsskydd de enligt internationella konventioner bör ha. Några av dessa uppmärksammade brister har delgetts till Europarådets expertgrupp mot människohandel, GRETA, som 2014 och 2018 har rapporterat om hur Sverige följer Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

Slutsatsen i vår rapport är att Sverige inte lever upp till sina internationella åtaganden gällande bekämpande av människohandel enligt internationella konventioner. De åtgärder som krävs är många och vi föreslår flera konkreta insatser:

• Bevilja ovillkorlig reflektionsperiod och hjälp för offer för människohandel utan krav på att brottsoffret samarbetar i utredningen av ett brottmål. Ofta befinner sig förövarna – människohandlarna i ett annat land och i utlänningslagen är reglerna om reflektionsperiod för närvarande villkorade av att en förundersökningsledare kan inleda någon förundersökning, vilket inte är möjligt när brottet inte begåtts i Sverige.

• Öka utbildningsinsatserna om människohandel och barnrättsperspektivet till allmänheten, myndigheter och beslutsfattare

• Utbilda fler barnhandläggare inom polismyndigheten, socialtjänsten och Migrationsverket och ge dem verktyg och expertkunskap gällande att identifiera offer för människohandel och bemöta barn och se riskbeteenden

• Öka medvetenheten om människohandel ur ett barnrättsperspektiv genom att inkludera det i nationella skolplaner, kursplaner och läroplaner

• Förbättra åtgärderna för att förhindra att ensamkommande asylsökande barn försvinner och riskerar att utsättas för människohandel genom att utse särskilt förordnade vårdnadshavare i tid.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: