Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”De flesta har missat den viktiga poängen med Schrems II”

Debatt
Publicerad: 2021-02-22 08:52

DEBATT – av Mats Ericson, regionchef för Sverige, Danmark Island på Nutanix.

Kraven på datahantering kommer att öka, det vill säga att det blir svårare för molnföretag och andra leverantörer att erbjuda tjänster och produkter som uppfyller lagar, speciellt över landsgränser. Det här beror både på privatpersoners ökade oro och på att regeringar vaknar vad gäller hot mot den personliga integriteten. Krydda det hela med att de européer som är isolationister kanske ser en chans att stänga ute amerikanska företag från EU-marknaden. Att se varje ny lag som en företeelse i sig innebär att jaga ett rörligt mål. När kraven för en ny lag uppfylls lär det komma en annan.

Ett konkret exempel är ett företag som anpassat olika typer av databaser i olika IT-miljöer (molnet, lokalt) till en ny lag genom att göra minsta möjliga förändringar. I dagens läge innebär det oftast olika databasprodukter, verktyg, processer och ofta olika team och konsulter för olika databaser. När nästa lag kommer behöver hela processen upprepas. Det finns bara en sak man som molntjänstföretag, andra leverantörer och IT-användande organisationer kan förbereda sig på: att bygga och använda flexibla IT-miljöer, vilket inte minst ger flexibilitet vad gäller förändrade krav på datahantering. Det gör att man kan anpassa sig till nya lagar, regler och andra typer av krav. 

Hur bygger man flexibla IT-miljöer i dag? Det finns flera viktiga saker att tänka på:

• En modern IT-miljö är i de flesta fall till stor del molnbaserad.
• Den måste kunna inrymma olika driftsformer: publika moln, privata moln, traditionella applikationer i lokala datacenter, IoT- och edgelösningar, mobila lösningar och applikationer som körs lokalt på traditionella persondatorer. Det finns säkert några exempel till.
• Det måste, så långt det är möjligt, gå att flytta körningar (workloads) mellan olika typer av driftsformer.
• Viktiga applikationer måste gå att köra på samma sätt på olika relevanta driftsformer.Hanteringen av alla applikationer och alla infrastruktur måste vara enkel.
• En nyckelfaktor för att uppnå det är automatisering, en annan bra användarupplevelser.
• Den bakomliggande hanteringen måste i möjligaste mån vara enhetlig. Det uppnås genom att en applikation eller en infrastrukturtjänst fungerar likadant på till exempel en publik molnplattform och i ett lokalt datacenter. Det ställer krav på att ett och samma administrationsverktyg kan användas för applikationer och infrastrukturtjänster när de körs på olika ställen.

Det är tveksamt om något företag uppfyller alla de här kraven. Det väsentliga är att investeringar i ny teknik görs i enlighet med dem. Det finns naturligtvis fler krav än de nämnda, av processmässiga, organisatoriska, kulturella och andra typer. Men beskrivningarna ovan ger en sammanfattningen av de tekniska kraven. De lagar som formuleras är så klart nödvändiga, får vi hoppas, men det är synd om de ska sätta hinder i vägen för produktivitet och lönsamhet. Bygg bort osäkerheten som blir en följd av ändrad lagstiftning med hjälp av en flexibel IT-miljö.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se