Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Bristande kompetens följd av sänkt tidskrav för inträde i Advokatsamfundet”

Debatt
Publicerad: 2022-03-02 11:17

DEBATT – av Jennica Paulette, advokat och delägare vid Atlas Advokater och Emelie Righammar, advokat och delägare vid Atlas Advokater.

Det senaste året har det stormat rejält i advokatbranschen, och missförhållanden har uppmärksammats i stor utsträckning även utanför branschen. Det har b.la. handlat om felaktiga kostnadsräkningar och restriktionsbrott av offentliga försvarare. Fler advokater än någonsin, inom loppet av en kort tidsperiod, har blivit uteslutna ur Advokatsamfundet, och flera utreds. Många av dessa har varit unga eller relativt nyblivna advokater.

Vår uppfattning är att denna utveckling åtminstone delvis hör ihop med det sänkta tidskrav för att bli advokat som infördes för ett antal år sedan. Tidigare krävdes det fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete för att kunna bli antagen som advokat, nu krävs det tre år. Detta har, enligt vår mening, fått till följd att en del av de som blir advokater idag har för lite erfarenhet av det arbete som krävs för att bli en skicklig advokat. Vi upplever att kvalitén och kompetensen inom branschen i vissa avseenden har minskat de senaste tio åren, vilket delvis hade kunnat avhjälpas genom att tidskravet på fem års kvalificerat arbete återinfördes.

Den i vissa fall låga kvalitén är givetvis inte något som omfattar alla advokater. Det finns en väldigt stor andel mycket kompetenta, såväl unga som äldre, advokater. En avgörande punkt i frågan om kompetens är principalens ansvar och erfarenhet. En förutsättning för att en jurist ska kunna utbildas till en skicklig advokat, är att principalen besitter stor erfarenhet och kompetens, såväl juridisk som pedagogisk. Det åvilar således principalen ett mycket stort ansvar i att utbilda och förbereda framtidens advokater på de utmaningar som väntar dem.

En ytterligare aspekt på detta, och som vi har att hantera, är förändringarna på arbetsmarknaden. Idag förflyttar sig arbetskraften snabbare på arbetsmarknaden än tidigare, då många var kvar på samma arbetsplats under en lång tid, ibland hela livet. Detta gäller inte minst i vår bransch. För att kunna ha goda förutsättningar att lära upp en skicklig framtida advokat, är det viktigt att kunna behålla de unga juristerna på arbetsplatsen, så att de i sin tur kan bli erfarna advokater som kan få principalansvar. Det är för oss som arbetsgivare av yttersta vikt att se till att vi erbjuder en så attraktiv arbetsplats att våra duktiga jurister vill vara kvar på byrån och att de får bra vägledning av sin principal. Detta är något som vi själva jobbar hårt med för att åstad-komma.

Även om det bara är ett fåtal personer som blir föremål för uteslutning ur Advokatsamfundet får det följder för oss alla genom att samhället i allt högre grad ifrågasätter advokatens roll och kompetens. Vi måste värna om advokatkåren och se till att vi lever upp till de krav som ställs på oss. Vi anser inte att det ska bli lättare att bli utesluten ur Advokatsamfundet, men det bör bli svårare att bli antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons

Annons
Annons