Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Behov saknas av inhemsk rapporteringsskyldighet”

Debatt
Publicerad: 2019-12-16 10:59

REPLIK – av Hans Peter Larsson, Skatteansvarig FAR.

I en debattartikel i Dagens Juridik 2019-12-13 om åtgärder mot skatteflykt refererar Peter Sundgren min blogg på FAR:s hemsida. I den skriver jag att det förhållandet att lagrådsremissen om implementeringen av EU:s DAC 6 direktiv om obligatorisk upplysningsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner inte omfattar även svenska skattearrangemang är en stor framgång. Den frågan bereds nu vidare.

FAR och undertecknad har löpande framfört tydlig kritik mot den inhemska delen. Mot den gränsöverskridande delen har vi inget att erinra. FAR har vid flera tillfällen och i olika sammanhang ställt frågan till Skatteverket, ge exempel på fem inhemska skattearrangemang under de senaste fem åren kring vilka upplysning skulle ha lämnats? Vi har knappt ens fått fem exempel och de som har lämnats har rört transaktioner som ligger även mer än fem år tillbaka i tiden där skatteflykt aktualiserats. Det visar att behov saknas i den delen. Visas ett behov av lagstiftaren kommer FAR givetvis att böja sig.

Men det som nu redovisats motiverar inte att av Skatteverket uppskattade 275 000 upplysningar lämnas. (5 år x 55 000 upplysningar per år). Inte heller hade det motiverat att, enligt lagrådsremissen, cirka 20 000 redovisningskonsulter som lämnar råd hade behöv sätta sig in i dessa medvetet vagt utformade regler.

FAR är ledande initiativtagare i Sverige till skatt som en hållbarhetsfråga. På det frukostseminarium kring detta ämne, där Sundgren var närvarade, för någon vecka presenterade jag olika nya modeller för en fullt transparent redovisning av skattebetalningar, även internationella i olika länder. Jag nämnde flera gånger att FAR var för full transparens, men att vi inte såg något behov av tvingande lagstiftning. Även om detta har jag bloggat. Delar av CSR Swedens skattegrupp, i vilken jag ingår, medverkade med ny best practise på området. Under samma seminarium redovisade även KPMG sin senaste rapport om Tax Transparency i Sverige 2018-19. I denna framgår att 73 procent av börsbolagen nu är transparenta kring sin skatt. 52 procent av large cap-bolagen har lagt upp sin skattepolicy på hemsidan.

År 2016 var motsvarande siffra 14 procent. Tala om tydlig trend! Skatterådgivarens roll går nu snabbt mot allt mer kontroll av att rätt skatt betalts. Utvecklingen drivs av investerare, digitaliseringen av uppgiftslämnande och ny internationell lagstiftning.

Om undertecknad och FAR kan medverka till att regler för vilket behov inte kan visas sätts på hold och bereds vidare är det en betydande framgång för Sveriges företag och rådgivare. Särskilt som uppförsbacken initialt av flertalet bedömare ansågs brantare än vad jag tidigare erfarit i någon fråga.

Diskussionen om skatterättens utveckling fortsätter, nu med digitalisering och hållbarhet som utgångspunkter.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.