Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Storbankerna återtar marknadsandelar från retailbankerna

Corona
Publicerad: 2020-06-26 13:50
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Bankernas utlåning ökade under första kvartalet 2020, främst till företagskunder, samtidigt minskade lönsamheten i det svenska banksystemet kraftigt.
Det framgår av FI:s Bankbarometern.

FI presenterar i dag en extra utgåva av Bankbarometern för att kunna ge en bild av bankmarknadens utveckling under coronakrisens första skede.

Bankbarometern ges vanligtvis ut en gång i halvåret men denna utgåva fokuserar på utvecklingen under första kvartalet 2020.

Utlåningen till allmänheten ökade på den svenska bankmarknaden under första kvartalet 2020. Ökningen var främst driven av företagssegmentet som ökade med 5,9 procent under kvartalet (7,5 procent i årstakt). 

De svenska bankernas utlåning till allmänheten i och utanför Sverige ökade med 2,8 procent under det första kvartalet 2020 (5,9 procent i årstakt) och den totala lånestocken låg på 7 700 miljarder kronor.

Utlåningen till allmänheten i Sverige var 6 800 miljarder kronor, en volym som ökade med 2,9 procent under det första kvartalet 2020 (6,0 procent i årstakt). 

Storbankerna startar marknadsandelar på bomarknaden

Även bolånemarknaden fortsatte att växa i Sverige under perioden. Bolånestocken växte med 1,5 procent (5,5 procent i årstakt). 

Bostadskreditinstituten fortsatte att växa och hade en andel om 4 procent av nyutlåningen på bolånemarknaden. Storbankerna återtog marknadsandelar från retailbankerna i nyutlåningen. Retailbankernas andel av nyutlåningen under det senaste kvartalet sjönk till 22 procent, vilket är den lägsta nivån på 10 kvartal. 

Under de senaste åren har kreditgivare utanför banksektorn etablerat sig på den svenska bolånemarknaden. Dessa aktörer finansierar inte bolån med inlåning och behöver därför inte tillstånd som bank eller kreditmarknadsbolag.

Enligt FI är ”volymerna som de nya aktörerna genererar fortfarande försumbara i förhållande till den totala bolånestocken, 0,7 procent, men de står för 4 procent av nyutlåningen. Den sammanlagda utlåningsstocken för dessa bolag var 24 miljarder kronor – en ökning med 10 procent under det första kvartalet 2020 (59 procent i årstakt)”.

Lönsamheten minskade

Samtidigt minskade lönsamheten i det svenska banksystemet kraftigt under första kvartalet 2020, men justerat för FI:s sanktionsavgift till Swedbank var förändringen betydligt mindre. 

Relativt många banker, framförallt storbankerna och konsumtionskreditföretagen, redovisade högre reserveringar för förväntade kreditförluster till följd av förväntade effekter från coronakrisen. 

Lönsamheten var högre än för övriga nordiska storbanker, som tog ännu större kreditförlustreserveringar. Andelen problemlån ökade något, men är fortfarande på låga nivåer, enligt FI. 

Avkastning på eget kapital

Värdepappersbankernas avkastning på eget kapital ökade till följd av en ökad kundaktivitet i samband med den höga volatiliteten på aktiemarknaden. 

Sammantaget stod de tre svenska storbankerna, Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank, för 54 procent av all utlåning på den svenska bankmarknaden vid det senaste årsskiftet.

”Deras dominans har dock avtagit något sedan 2015 då mindre banker, bland annat de så kallade retailbankerna, började ta större marknadsandelar på framför allt bolånemarknaden”, skriver FI. 

De svenska storbankerna har även omfattande bankverksamhet utanför Sverige. Sett till de svenska bankernas samlade utlåning även utanför Sverige stod de tre storbankerna för 72 procent av den totala utlåningen vid det senaste årsskiftet Dessa relationer har inte ändrats märkbart under första kvartalet 2020. 

Bankernas finansiering

De svenska bankernas totala finansiering, i form av inlåning och marknadsupplåning, var 8 800 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. Av detta bestod 46 procent, eller 4 000 miljarder kronor, av olika slags inlåning från allmänheten.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.