Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fel av domstol att inte förordna offentliga biträden i LVU-mål

Familjerätt
Publicerad: 2022-07-18 07:36
Foto: Gorm Kallestad / TT

Enligt kammarrätten borde underinstansen ha förordnat offentliga biträden i ett ärende om upphörande av LVU-vård.
Att vårdfrågan prövades för några månader sedan innebär inte att det rör sig om ett sådant särskilt undantagsfall där domstolen kan underlåta att utse offentligt biträde.

Två barn vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Efter att föräldrarna begärt att vården skulle upphöra anmälde socialnämnden i deras hemkommun att Förvaltningsrätten i Jönköping skulle förordna offentliga biträden för både föräldrarna och barnen.

Inget biträde förordnades

Domstolen, som fattade beslut den 8 juni 2022, konstaterade att barnen vårdats med stöd av LVU under en längre tid och att frågan om vårdens upphörande har varit uppe vid ett flertal tillfällen. Så sent som den 19 november 2021 fann Kammarrätten i Jönköping att mammans föräldraförmåga inte var tillräcklig. Domen fick laga kraft den 2 februari 2022.

Enligt LVU ska offentligt biträde förordnas i mål och ärenden om bland annat upphörande av vård för de inblandade parterna, om det inte måste antas av behov av biträde saknas. Om vårdfrågan nyligen har prövats och det inte har tillkommit några nya omständigheter kan det finnas skäl att inte förordna ett offentligt biträde. 

Domstolen konstaterade att frågan om upphörande av barnens tvångsvård nyligen hade prövats, att en ny begäran inkommit kort efter den senaste prövningen och att det inte tillkommit några nya uppgifter om ändrade hemförhållanden. Med hänsyn till detta beslutade domstolen att inte förordna offentliga biträden i nämndens ärende.

Beslutet upphävs

Föräldrarna överklagade till Kammarrätten i Jönköping, som nu upphäver förvaltningsrättens beslut.

Kammarrätten konstaterar att huvudregeln är att offentligt biträde ska förordnas i ärenden om upphörande av LVU-vård. Endast i särskilda undantagsfall kan det bli aktuellt att underlåta detta.

Enligt domstolen är det inte fråga om en sådan undantagssituation i det aktuella fallet. Underinstansens beslut ska därför upphävas och målet återförvisas dit för förordnande av offentligt biträde. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: