Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Två advokater prickas – för kollegornas jäv

Branschbevakning
Publicerad: 2020-03-23 14:25

Det har funnits hinder för två advokater att företräda ett finansbolag som låg i tvist med ett fraktbolag. Detta eftersom deras kollegor utfört visst arbete för fraktbolaget.
Det anser Advokatsamfundets disciplinnämnd som ger dem varsin erinran.

Ett ombud har i en anmälan till Advokatsamfundet anmält två advokater som företrädde ett finansbolag vid en tvist. Anmälaren företrädde i sin tur det fraktbolag som finansbolaget tvistade med.

Påstods ha skickat brev med hot

Anmälaren har bland annat gjort gällande att de två advokaterna skickat brev till fraktbolagets styrelseledamöter och hotat dem. Syftet ska ha varit att sätta press på ledamöterna och få dem att agera på ett visst sätt gentemot sina åtaganden i fraktbolaget.

Advokaterna invände att finansbolaget är näst största aktieägare i fraktbolaget. Anledning att skriva direkt till styrelseledamöterna var att finansbolaget efterfrågade korrekt information avseende fraktbolagets finansiella prognoser.

När varken vd:n eller styrelseordförande ville lämna ut mer information bedömde advokaterna att ledamöterna för fraktbolaget behövde informeras om den väsentligt försämrade prognos som finansbolaget hade tagit del av.

Kollegor hade utfört visst arbete

Mot bakgrund av att advokaternas redovisat sina överväganden och att ingen annan utredning presenterats konstaterar disciplinnämnden att de två berörda advokaterna i denna del inte brutit mot god advokatsed. 

Anmälaren menade också att kollegor till de berörda advokaterna hade utfört visst arbete åt fraktbolaget, vilket innebar jäv i relation till fraktbolaget och styrelseledamöterna.

Advokaterna medgav att de haft kollegor som utfört visst arbete med fraktbolaget men att detta enbart rört avtal med fraktbolagets kunder och leverantörer. Kollegorna har inte haft något uppdrag eller varit inblandade i några finansieringsfrågor, ägarfrågor eller andra för tvisten aktuella frågor.

Kollegornas kapacitet saknar betydelse

Disciplinnämnden menar att det saknar betydelse i vilken kapacitet kollegorna utfört arbete för fraktbolaget. Genom att advokatfirman haft befattning med ärendena åt bolaget har det funnits hinder för de berörda advokaterna att åta sig uppdrag för finansbolaget.

De har i denna del därför åsidosatt god advokatsed och var och en ska ges en erinran. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Disciplinärende

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.