Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Prutad advokaträkning omprövas – beslutet för otydligt

Branschbevakning
Publicerad: 2021-12-20 13:59

Migrationsverkets beslut om att sätta ned begärd ersättning för ett offentligt biträde var så otydligt att det finns skäl att undanröja beslutet och upphäva migrationsdomstolens dom.
Migrationsöverdomstolen tvingar nu fram en ny prövning hos verket av biträdets kostnadsyrkande.

Advokaten är förordnad som offentligt biträde för en utlänning som sökt asyl i Sverige. Migrationsverket bedömde att han hade lagt ner mer tid på ärendet än vad som är normalt i ärenden av den aktuella svårighetsgraden och omfattningen. Migrationsverket ansåg att ersättning för arbete i högst 23 timmar och 25 minuter var skäligt och minskade ersättningen för arbete med fem timmar och 15 minuter.

I beslut den 3 februari 2021 beviljades biträdet 41 188 kronor i ersättning, varav 8 238 kronor var mervärdesskatt.

Fick 0,33 timmar extra efter överklagande

Biträdet överklagade beslutet till migrationsdomstolen som i dom den 10 september 2021 beviljade honom ytterligare ersättning för 0,33 timmars arbete eftersom han begärt ersättning för 29 timmars arbete och inte 28,67 timmar såsom anförts i det överklagade beslutet.

Biträdet yrkade i Migrationsöverdomstolen i första hand att han ska beviljas den ersättning han har begärt hos Migrationsverket och i andra hand att målet ska återförvisas till Migrationsverket för fortsatt handläggning.

Beslutet alltför otydligt

Migrationsöverdomstolen konstaterar att enligt beslutet har Migrationsverket satt ned begärd ersättning för arbete med 5 timmar och 15 minuter. Den beviljade ersättningen har enligt beslutet satts ned med 15 554 kr vilket klart överstiger den nedsättning som är motiverad i beslutet. Eftersom Migrationsverkets beslut endast berör frågan om skälig ersättning för arbete är det oklart varför verket har reducerat den begärda ersättningen ytterligare och om Migrationsverket i sin bedömning beaktat samtliga poster i kosmadsräkningarna.

Migrationsverkets beslut är därför enligt Migrationsöverdomstolen så otydligt att det finns skäl att undanröja beslutet. Eftersom det i första hand är Migrationsverket som bör ta ställning biträdets yrkande om ersättning för nedlagt arbete under handläggningen i Migrationsverket ska även migrationsdomstolens dom upphävas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Advokaträkning

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se